Trang chủ 02-Tổ Trí Hải Phật học ngụ ngôn (Bài 51 – Bài 60)

Phật học ngụ ngôn (Bài 51 – Bài 60)

777
0

Sa môn THÍCH TRÍ HẢI

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG

Kết tập: Thượng tọa Thích Thanh Giác

Minh họa: Họa sĩ Anh Phương

Tái bản lần thứ hai

Nhà xuất bản Tôn Giáo

Phật học ngụ ngôn (Bài 51 – Bài 60)

51. Nuôi Chung Con Đòi
Năm người nuôi một con hầu,
Áo người trước giặt bắt đầu chưa xong.
Người sau cũng buộc lòng bắt giặt,
Nếu chậm thời lập tức đánh ngay,
Hầu rằng: xin hãy để đây,
Làm xong việc trước sau này xin vâng.
Người kia giận mắng rằng phải biết,
Tiền ta chung có ít hơn đâu,
Cớ sau ngươi lại để sau
Cho người mươi vọt mới hầu biết thân.
Cả năm đều đòi phần mình trước,
Chậm đâu là bị vọt đánh ngay,
Ví như người ở đời này,
Khổ vì thân ngũ ấm xoay đủ điều.
6-51 nuoi chung con doi52. Hát Không Trả Tiền
Nàng kỹ nữ hát chầu vua,
Vua nghe thích chí hứa cho nghìn vàng.
Lúc nghỉ hát vua rằng vô ích,
Đàn hát hay tạm thích tai thôi,
Vậy vàng ta hứa cho ngươi,
Cũng là lời nói đãi bôi gọi là.
Ví người phú quí vinh hoa,
Khi vô thường đến vui đà thấy đâu.
6-52 hat khong tra tien53. Đệ Tử Hại Thầy
Có ông thầy bị chân đau,
Hai người đệ tử chia nhau giữ gìn.
Giáp đi vắng Ất ghen đập gẫy,
Khi Giáp về trông thấy xót xa,
Đợi khi Ất nọ vắng nhà,
Chân thầy phần Ất đem ra đập liền.
Vì ghen ghét gây nên tai hại,
Ví người ngu dại đảo điên,
Bởi lòng bủn xỉn đê hèn,
Gây ra chia rẽ chẳng nên việc gì.
6-53 de tu hai thay54. Không Biết Mình
Đầu đuôi con rắn tranh nhau,
Đuôi rằng: Phải chịu theo sau bấy chầy,
Nay phải để Đuôi này đi trước,
Mới phải là hưởng phúc ngang nhau,
Đầu rằng trên dưới trước sau,
Kỷ cương trật tự có đâu thế này.
Đuôi không chịu quấn ngay vào cột,
Đầu đành nhường đi trước một phen,
Đâm vào đống lửa chết liền,
Ví người tài kém đua chen học đòi.
6-54 khong biet minh55. Tính Hèn Mọn
Ngày xưa có vị công thần,
Cứu vua thoát khỏi mấy lần bị vây.
Nghĩ công đức vua nay phán bảo,
Muốn gì vua sẽ báo đền cho,
Tâu rằng chẳng muốn chi to,
Xin làm thợ cạo hầu vua đủ rồi.
Ai biết cũng chê cười ngu dại,
Công to mà chức lại đê hèn,
Ví người đầy đủ phúc duyên,
Được làm người lại chẳng chuyên tu hành.
6-55 tinh hen mon56. Chuộng Hư Danh
Có người xưa chở xe gai,
Bị tuột xuống hố nhờ hai người phù.
Bảo chúng cố giúp cho chu đáo,
Chúng bảo rằng đền báo những chi?
Chủ rằng chẳng có vật gì,
Cùng nhau cố sức đẩy xe lên rồi.
Đòi công chủ trả lời không có,
Một người rằng đem nó trả tôi,
Ví người khờ dại ở đời,
Chuộng hư danh bị thiệt thòi ích chi.
6-56 chuong hu danh57. Không Thức Thời
Ngày xưa có một phú ông,
Biết bao nhiêu kẻ tâng công phụng thờ.
Những người muốn ông ưa xiểm nịnh,
Thấy nhổ đờm đến cạnh xoa ngay,
Chàng ngu chực đã nhiều ngày,
Thấy ông mới khạc đạp ngay vào mồm.
Mặt xây xát răng còn bị gẫy,
Ông hỏi thời chàng ấy thưa lên,
Muốn ngài yêu kẻ ngu hèn,
Xoa đờm tôi vội, hóa nên sự này.
Ví người vụng tính xưa nay,
Việc chưa đến đã bắt tay vào làm.
6-57 khong thuc thoi58. Chia Của
Có người sinh được hai con,
Tới khi hấp hối nỉ non dặn rằng:
Chia của phải công bằng mới được,
Lúc chia thời đồ đạc không cân,
Cãi nhau hơn kém nhiều lần,
Có ông hàng xóm tới gần bảo ngay.
Bao đồ vật cắt hai cho đúng,
Chia đôi đều tất cũng dễ thay,
Chúng liền cho thế là hay,
Của đều xé lẻ chia hai tức thì.
Khi được của đem về vô dụng,
Ai cũng cười cho chúng là ngu,
Ví người được hưởng cơ đồ,
Chỉ vì chia rẽ làm cho thiệt thòi.
6-58 chia cua59. Hỏng Vì Chậm
Có nhà thợ nặn bên đường,
Hai người đi hội rẽ ngay vào nhà.
Một người chỉ xem qua đi thẳng,
Tới hội mình hưởng chẳng thiếu chi,
Một người ở mãi nhà kia,
Tới nơi tan hội trở về tay không.
Ví người chẳng xét thủy chung,
Không tu hành hóa long đong đời đời.
6-59 hong vi cham60. Anh Ngốc Mò Vàng
Có chàng ngốc tới bờ ao,
Thấy bóng vàng vội đâm nhào xuống ngay.
Mò chẳng thấy thân này lại nhọc,
Lên bờ ngồi một lúc nước trong,
Bóng vàng lại thấy giữa dòng,
Chàng liền lội xuống mà không thấy gì.
Cha chàng đến tức thì chỉ trỏ,
Bảo cho rằng vàng ở trên cây,
Có ai ngu dại như mày,
Uổng công nhọc xác bấy chầy ích chi.
Vàng trên chắc chim kia tha lại,
Muốn lấy thời cần phải trèo lên,
Ví người ngu dại đảo điên,
Nhận nhầm nên mới bị phiền não xong.
6-60 anh ngoc mo vang