Trang chủ 02-Tổ Trí Hải Lễ húy nhật lần thứ 37 cố đại lão Hòa thượng Thích...

Lễ húy nhật lần thứ 37 cố đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải

1016
0

Lễ húy nhật lần thứ 37 cố đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải

Hàng năm vào ngày 7 tháng 6 âm lịch, môn đồ pháp quyến và Phật tử chùa An Lạc đều long trọng tổ chức lễ húy nhật để tưởng niệm ngày viên tịch của cố đại lão Hòa thượng THÍCH thượng TRÍ hạ HẢI.

Sáng ngày mồng 7, Chư Tăng và Phật tử cung nghinh Chư Tôn đức của một số chùa và tự viện trong, ngoài thành phố như: Chùa Hải Đức huyện Cần Giờ, Chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Vũng Tầu, Chùa Viên Giác quận Phú Nhuận, Chùa Hiển Quang, Thanh Minh Thiền Viện, Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Chùa Bạch Liên, Chùa Viên Giác quận 10, các chùa thuộc hệ phái Vĩnh Nghiêm, Chùa Bảo Quang quận Tân Phú, Chùa Giác Ngạn, Chùa Linh Sơn quận 1, các chùa thuộc Tổ đình Sùng Đức, Chùa Tiên Long, Linh Phong Thiền Uyển thành phố Vũng Tàu, Chùa Lâm Tế quận 1, Chùa Trấn Quốc, …Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng hệ phái Vĩnh Nghiêm đã đến niệm hương cúng dường Tổ Trí Hải.

Chương trình lễ giỗ Tổ gồm 4 phần như sau:

1-Lễ bái phật thỉnh giác linh Tổ

Mở đầu buổi lễ, Ban kinh sư làm lễ bái Phật, thỉnh giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải tại chánh điện chùa An Lạc.

GioTo37_01
Chánh điện Chùa An Lạc
GioTo37_02
Ban kinh sư cử hành lễ bái Phật thỉnh giác linh Tổ

GioTo37_03

GioTo37_04

GioTo37_05

Xin mời quý vị xem video dưới đây:

2-Lễ cầu siêu

Sau khi cung thỉnh Chư Tôn Đức vân tập tại nhà thờ Tổ, Hòa thượng Thích Thanh Tùng, trụ trì chùa An Lạc, thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cung thỉnh Chư Tăng-Ni phát tâm Bồ đề cử hành lễ cầu siêu cho giác linh của Tổ.

GioTo37_06
HT Thích Thanh Tùng dâng lời tác bạch

TacBach_01

GioTo37_07
Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm Chánh điện
GioTo37_08
Niệm hương cúng Phật

GioTo37_09

GioTo37_10

GioTo37_11
Tụng kinh cầu siêu

GioTo37_12

GioTo37_13

GioTo37_14

GioTo37_15

Xin mời quý vị xem video dưới đây:

3-Lễ cúng giác linh Tổ

Tại nhà thờ Tổ, Ban kinh sư cùng đại diện môn đồ pháp quyến thành kính cúng giác linh Tổ và cầu nguyện giác linh Tổ được cao đăng Phật quốc.

GioTo37_16
Tượng Tổ Thích Trí Hải
GioTo37_17
HT.Thích Đức Nghiệp niệm hương cúng Tổ
GioTo37_18
Phẩm vật cúng Tổ
GioTo37_19
Lễ cúng Tổ

GioTo37_20

GioTo37_21

GioTo37_22

GioTo37_23
Chư Tôn Đức lễ Tổ

GioTo37_24

GioTo37_25

GioTo37_26

Xin mời quý vị xem video dưới đây:

4-Lễ cúng dường trai Tăng.

Theo chương trình, sau lễ cầu siêu và cúng giác linh cố đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải là lễ cúng dường trai Tăng. Môn đồ pháp quyến thành kính dâng lời tác bạch thỉnh cầu Chư Tôn đức lân mẫn thọ dụng cúng dường trai nghi nguyện cầu giác linh của Tổ được về cõi Phật và môn đồ pháp quyến được ân chiêm công đức.

GioTo37_27
Cung nghing Chư Tôn Đức quang lâm trai đường
GioTo37_28
HT.Thích Thanh Tùng dâng lời tác bạch

TacBach_021

TacBach_022

GioTo37_29

GioTo37_30

GioTo37_31

GioTo37_32

GioTo37_33

GioTo37_34
Cúng dường tứ sự

GioTo37_35

GioTo37_36

GioTo37_37

GioTo37_38

GioTo37_39
Phật tử thụ lộc của Tổ

GioTo37_40

Xin mời quý vị xem video dưới đây:

Tin, ảnh, video: ĐỨC TẾ