Trang chủ 02-Tổ Trí Hải Cúng Trí Hải Hòa Thượng Khoa (Chữ Hán)

Cúng Trí Hải Hòa Thượng Khoa (Chữ Hán)

466
0

Cúng Trí Hải Hòa Thượng Khoa (Chữ Hán)

BBT Website Chùa An Lạc: Sau khi đăng tải bản dịch “Cúng Trí Hải Hòa Thượng Khoa” của Hòa Thượng Thích Thanh Tùng, trụ trì Chùa An Lạc, chúng tôi xin phép Hòa Thượng đăng nguyên văn bản chữ Hán của Hòa thượng tác giả Thích Hoài Đức soạn năm Đinh Tỵ PL 2520 DL 1977 để Chư Tôn Đức và quý Phật tử tham khảo và học tập chữ Hán. Nam mô A Di Đà Phật.

T 01

T 02

T 03

T 04

T 05

T 06

T 07

T 08

T 09

T 10

T 11

T 12

T 13

T 14

T 15

T 16

T 17

T 18

T 19

T 20

T 21

T 22

T 23

T 24

T 25

T 26

T 27

T 28

T 29

T 30

T 31

T 32

T 33

T 34

T 35

T 36

T 37

T 38

T 39

T 40

T 41

T 42

T 43

T 44

T 45

T 46

T 47

T 48

T 49

T 50

T 51

T 52

T 53

T 54

T 55

T 56