Trang chủ 05-Pháp âm Tứ Thập Nhị Chương

Tứ Thập Nhị Chương

826
0

Tứ Thập Nhị Chương

Hậu Hán Ca-diếp Ma-đằng cộng Pháp-lan dịch

HT. Thích Từ Thông giảng