Trang chủ 05-Pháp âm Thờ Phật tại nhà sao cho đúng?

Thờ Phật tại nhà sao cho đúng?

836
0

Thờ Phật tại nhà sao cho đúng?

Trong các gia đình Phật tử, việc bố trí bàn thờ Phật sao cho phù hợp, trang nghiêm thành kính là câu hỏi của nhiều người.

BBT Website Chùa An Lạc đã đề cập vấn đề này trong bài viết “Cách lập ban thờ Phật tại gia như thế nào cho đúng” của HT. Thích Thánh Nghiêm đăng trong mục  h-Phật giáo & Tâm Linh. Để giúp quý vị có thêm tài liệu tham khảo, chúng tôi giới thiệu bài giảng của Thày Thích Hòa giảng tại chùa Hải Đức (nước ngoài) để quý vị tham khảo.

Nếu muốn đọc thêm bài viết  “Cách lập ban thờ Phật tại gia như thế nào cho đúng” của HT. Thích Thánh Nghiêm, mời quý vị nhấp chuột vào đây