Trang chủ 05-Pháp âm Pháp âm – Tích truyện Pháp Cú – Tập 1

Pháp âm – Tích truyện Pháp Cú – Tập 1

277
0

Tích truyện Pháp Cú – Tập 1

Tập Tích truyện Pháp cú được dịch theo bản Anh ngữ “Buddhist Legends” của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli. Tương truyền Pháp Cú Sớ Giải là công trình của ngài Buddhaghosa (Phật Âm), sống khoảng thế kỷ thứ V Tây lịch.

Tác phẩm Tích truyện Pháp Cú được các thiền sinh Thiền Viện Viên Chiếu dịch từ bản Anh ngữ, năm Ất Hợi, 1995 và được nhà xuất Bản Tôn giáo – Hà Nội, xuất bản năm 2010 (PL 2553).

Sách gồm 3 tập do nhóm lồng tiếng Diệu Pháp Âm thuộc Trung tâm Diệu Pháp Âm đọc.

Ban Biên Tập Website chuaanlac.org xin phép được đăng tải lại nhằm góp phần hoằng dương chánh pháp. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tập 1 có 32 truyện gồm:

Tich truyen Phap Cu Pham 1

Kính mời quý vị Click chuột hoặc chạm vào đây để nghe. A Di Đà Phật.