Trang chủ 05-Pháp âm Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật – Tập 3

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật – Tập 3

823
0

XIN MỜI QUÝ VỊ NGHE ĐỌC KINH

Tên kinh: Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Dịch giả: HT. Thích Trí Tịnh

Người đọc: Tâm Minh

Nguồn: Tịnh thất Tường Vân

TẬP 3

Nghe lại TẬP 1                Nghe lại TẬP 2