Trang chủ 05-Pháp âm Chú Thủ Lăng Nghiêm – Video

Chú Thủ Lăng Nghiêm – Video

927
0

Chú Lăng Nghiêm là linh văn, mỗi câu đều có hiệu lực, quý vị không nên nghĩ “tôi trì chú Lăng Nghiêm đã lâu như thế tại sao không có hiệu nghiệm”, ăn cơm không đói thì được rồi, còn muốn ăn bữa cơm này vĩnh viễn không đói, làm sao có thể được !

Ngày mai quý vị phải ăn nữa mới không đói, tụng chú Lăng Nghiêm cũng như vậy, ngày ngày trì tụng, công đức không luống mất, lâu ngày thì có công dụng của trì tụng.

-Tên bài chú: THẦN CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM

-Người tụng: Thầy Thích Trí Thoát.

-Nguồn: Tải về từ Youtube