Trang chủ 05-Pháp âm Bóng mây

Bóng mây

975
0

Bóng mây
Đại Đức Thích Thiện Thuận
Giảng tại Chùa Hoằng Pháp
Trong Khóa tu mùa hè dành cho các bạn trẻ
Từ ngày 22-7 đến 29-7-2007