Trang chủ 05-Pháp âm Bồ Đề Đạt Ma Ngộ Tánh Luận

Bồ Đề Đạt Ma Ngộ Tánh Luận

1154
0

Bồ Đề Đạt Ma Ngộ Tánh Luận

Việt dịch và phụ chú: HT. Thích Trí Tịnh

Giáo hội Phật giáo Việt Nam PL 2554

Kinh đọc: Tâm Minh

Tịnh Thất Tường Vân