Trang chủ 05-Pháp âm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Video

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Video

797
0

Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (phiên latinh từ Phạn ngữ: Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra, Prajnaparamitahridaya Sutra; Anh ngữ: Heart of Perfect Wisdom Sutra, tiếng Hoa: 般若波羅蜜多心經; âm Hán Việt: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh) còn được gọi là Bát-nhã tâm kinh, hay Tâm Kinh. Đây là kinh ngắn nhất chỉ có khoảng 260 chữ của Phật giáo Đại thừaThiền tông. Nó cũng là kinh tinh yếu của bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn.

Kinh này được hầu hết các Phật tử tại Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng, và Trung Quốc biết đến và rất thường dùng trong việc đọc tụng.

Kính mời quý vị nghe 2 bản: Âm Hán Việt và âm tiếng Phạn tải từ trên Youtube.

ÂM HÁN VIỆT (Thày Thích Trí Thoát tụng 21 biến)

ÂM TIẾNG PHẠN