Trang chủ 03-Kỷ yếu Thư pháp chữ Hán (2)

Thư pháp chữ Hán (2)

2696
0

Thư pháp chữ Hán (2)
“Bút may người thảo những dòng trăng khơi … ”

Thu phap Han 06

Vết chân mờ mịt
  có người lên núi
  tìm trâu
  vết chân mờ mịt
  lối sầu triền miên
  nghe chim
  tiếng hót hồn nhiên
  thấy ngàn mây trắng
  qua miền chiêm bao
Thơ Chánh Tuệ Tâm Mãn


Thu phap Han 07

Tự vấn
  Thời lai vân tĩnh liên thiên bạch
  Xuân đáo hoa khai mãn thu hồng
  Hạo hạo sơn hà quang thái sắc
  Thử thân hà sự nhất thi ông
Vũ Thặng


Thu phap Han 08

Đạo phi thường đạo do tâm nhẫn
Sự nghiệp danh thành chẳng vị danh


Thu phap Han 09

-Càn khôn nạp tử tản thủ tấn thành không duy đại từ đại bi thử tánh bất sinh hoàn bất diệt.

-Y bát chân truyền niêm hoa chỉ vi tiếu xả liệu tướng liễu pháp thượng thiên vô xứ diệc vô thanh

Câu đối của cụ DƯƠNG BÁ TRẠC tại chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm và Quán Sứ Hà Nội
                              Thủ bút Cố Hòa thượng Thích Quảng Thạc


Thu phap Han 10

Chén trá an lạc
  Cành sen trên sóng
  vẫn an nhiên
  sóng nước
  nhòa tan
  những lụy phiền
  nâng chén trà thơm
  mờ khói biếc
  cho hương kỷ niệm
  ngát thiền viên
Thơ Chánh Tuệ Tâm Mãn