Trang chủ 03-Kỷ yếu Thơ văn tưởng niệm

Thơ văn tưởng niệm

847
0

Thơ văn tưởng niệm
Thơ văn tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Thạc.

0-01 Tho van tuong niem

Vung kiếm tuệ đốn phù hoa danh lợi
Đức non cao tâm trí dũng đại từ
Hướng thuyền đạo vượt bờ mê biển khổ
Lòng bao dung nghĩa khí bậc chân sư.

0-02 Tho van tuong niem

Câu đối thờ cố Hòa Thượng Thích Quảng Thạc tại chùa An Lạc
Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp Kính soạn.