Trang chủ 03-Kỷ yếu Thơ văn tưởng niệm (1)

Thơ văn tưởng niệm (1)

829
0

Thơ văn tưởng niệm (1)
Thơ văn tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Quảng Thạc.

1-01 Tho van tuong niem

Luyện tính tu tâm, văn vũ lửa kia đừng để bén
Tham thiền hành đạo, lợi danh cửa ấy chớ nên qua.

1-02 Tho van tuong niem

HT. Thích Phổ Tuệ
Phật giáo Hà Tây cảm niệm
Thư pháp: ĐĐ Huệ Thông.

1-03 Tho van tuong niem

Chi Tử Mạc Nhược
Thư pháp: Họa sĩ Trịnh Huy