Trang chủ 03-Kỷ yếu Thơ dịch (Bài 6 – Bài 10)

Thơ dịch (Bài 6 – Bài 10)

765
0

Bài 6

Dich_06

Đêm khuya thuyền đậu bến Cầu Phong

Quạ kêu, sương tỏa, trăng tà
Lửa chài, bóng quyện, hồn sa mộng sầu
Cô Tô bến lặng đêm sâu
Thuyền ai vẳng tiếng chuông lầu Hàn San.
Quảng Thạc dịch


Bài 7

Dich_07

Đổi mới
Trời quang mây lẩn bóng từng
Mừng xuân hoa nở tưng bừng khắp nơi
Non sông muôn vẻ sáng ngời !
Tại sao ta chỉ là người say thơ ?
Quảng Thạc dịch


Bài 8

Dich_08

Cái Bèo
Mọc theo ruộng nước nhỏ như kim
Chỗ chỗ nông choèn rễ bám ghim
Không cả cỗi mầm không cả lá
Có đâu cành đốt có đâu tim
Khi gom há chắc không khi rã
Lúc nổi nào hay có lúc chìm
Gió lộng khí trời thay đổi xấu
Cuốn ra hồ biển thật khôn tìm
Quảng Thạc dịch


Bài 9

Dich_09

Đặc dầy vẩy gấm há luồn kim
Nở mọc vào sâu lá rễ liền
Mặt mước thường tranh mây trắng hiện
Lòng sông đâu lọt nắng hồng xiên
Ngàn trùng sóng dập thôi tan rã
Muôn trận gió lay chẳng cuốn chìm
Rồng cá nhởn nhơ nương náu bóng
Buông câu Cụ Lã hết phương tìm
Quảng Thạc dịch


Bài 10

Dich_10

Lò trần khói dệt màn the
Sênh ca tiếng vọng ngân về trong đây
Phong lưu tuổi trẻ tràn đầy
Chỉ mong “người Đẹp” hiểu ngây ngất lòng ! …
Quảng Thạc dịch