Trang chủ 03-Kỷ yếu Thơ Dịch (Bài 16 – Bài 20)

Thơ Dịch (Bài 16 – Bài 20)

342
0

Bài 16

Dich_16

Biển Tuệ
Kính tặng bác sĩ Hoàng Xuân Chỉnh

Biển tuệ mênh mông trải lụa ngà
Đông tây kim cổ đạt tinh hoa
Văn chương quán triệt nguồn Anh, Pháp
Ngôn ngữ uyên thâm suối Nhật, Nga
Gởi mộng thi gia duyên Đỗ Phủ
Cứu nhân bác sĩ bạn Hoa Đà
Truyện Kiều, sử địa công nghiên cứu
Hoàng tộc phương danh trí bách khoa.
Hồng Sơn


Bài 17

Dich_17

Đạo tâm bền vững đá vàng.
Nguồn sâu biển học dọc ngang tháng ngày.
Gió Âu, mưa Á khôn lay.
Thiền Tôn chốn Tổ ra tay giữ gìn.
Ngôi cao Tăng thống tông truyền.
Cầm cương nẩy mực giữ yên trong ngoài.
Siêu nhiên một niệm tuyệt vời.
Huyễn thân trút bỏ thảnh thơi nhẹ nhàng.
Bước lên ngàn Giác thênh thang.
Yên vui trong cảnh Niết Bàn từ đây.
Mây sầu núi Ngự phủ dầy.
Sông Hương nước thảm vơi đầy chẩy tuôn !
Tăng Ni Phật tử đau buồn !
Vừng trăng khuất bóng bên sườn non Tây !
Mong sao đèn Pháp cõi này.
Soi đường dẫn lối người người tiến lên.
Truyền đi ánh đạo diệu huyền
Làm cho vui đẹp khắp miền trần gian.
Đức Thầy cao cả muôn vàn.
Thầy về, xiết nỗi bàn hoàn cảm thương !…
Quảng Thạc dịch


Bài 18

Dich_18

Hoành Sơn chung đúc nên người.
Sông Hương nước biếc một thời bóng vang.
Thăng Long duyên nghiệp vấn vương.
Tùng Lâm Quán Sứ đạo trường ứng cơ.
Ngộ Tâm, Vật – Lý nhất như.
Khéo đem Bi Trí có thừa độ sinh.
Truyền từ Pháp Ấn lừng danh.
Con thuyền Phật Pháp bình sinh lái chèo.
Coi danh lợi tựa bọt bèo.
Nước non gánh nặng vai đeo quên mình.
Chợt đâu giây phút thình lình !
Báo thân thoát hóa an lành thảnh thơi !
Tiếng thơm để lại trên đời !
Tiễn đưa hoa, cỏ, trời, người xót đau !
Tiếng chuông Thiên Mụ ngàn sầu !
Từ Đàm nến trắng sa châu lệ nhòa !
Tản Viên khói tỏa mù sa !
Đầy vơi nước thảm Nhị Hà chẩy tuôn !
Nhớ người tài đức vẹn tròn.
Bóng hình vắng bặt đâu còn thanh âm !
Liên đài miền Bắc xông trầm.
Chân dung hương nguyện miền Nam phụng thờ.
Khơi sâu nguồn đạo tình xưa.
Thầy về, thương cảm bao giờ cho khuây !
Cháu con, con cháu từ đây.
Nối khêu đèn Pháp tiếp tay độ đời.
Biết bao ân đức cao vời !
Non sông thắm đượm, trong ngoài nhớ ghi.
Quảng Thạc dịch


Bài 19

Dich_19

Bài thơ này của ĐH. Mậu Hương
tặng ĐH. Chân Tính tu thiền
Hương thiền nghe ướp từ lâu
Có, không, tinh, tướng một mầu dung thông
Dứt lìa không, có, có không
Mùi sen Bát Nhã ngát xông trong ngoài
Quảng Thạc dịch


Bài 20

Dich_20

Ngàn sông nước chẩy mênh mông
Bao dòng trong đục trăng lồng bóng trăng
Lưng trời mây lử bóng từng
Trời xanh muôn dậm sáng trưng dậm trời.
Quảng Thạc dịch