Trang chủ 03-Kỷ yếu Thơ dịch (Bài 1 – Bài 5)

Thơ dịch (Bài 1 – Bài 5)

776
0

Bài 1

Dich_01

Hoa cười chào đón xuân sang
Hoa tàn hương sắc theo nàng xuân đi
Việc đời thấp thoáng ra chi !
Tuổi xanh thoắt đã một thì trôi qua !
Xuân tàn đâu phải hết hoa ?
Trước thềm mai nở đêm qua một nhành
Quảng Thạc dịch


Bài 2

Dich_02

Tức cảnh ngày xuân

Xuân xanh mười sáu, mặt hoa
Đường kim thoắt đã tay ngà chậm đưa
Vẳng trong bụi tía phất phơ
Oanh vàng thỏ thẻ dưới hoa mỉm cười
Tình xuân lai láng bồi hồi
Cảm thương xuân ý lặng trôi mơ màng
Phút giây, giây phút mông lung
Ngừng kim ngơ ngẩn bặt không một lời
Quảng Thạc dịch


Bài 3

Dich_03

Kệ từ biệt trước khi thị tịch của Đại sư Tinh Am
Tác giả Phát Bồ Đề Tâm Văn
*****
Chân thân bừng nở trong hoa
Nhìn ngay thấy Phật hiện ra trước mình
Hào quang rực chiếu lung linh
Đài sen đượm thắm in hình đượm tươi
Diệu tâm trong sáng, sáng ngời
Bước hoa theo Phật lên đài Vô sinh
Như nhiên cảnh vật yên lành
Dứt đường sinh tử, thoát vành trầm luân
Quảng Thạc dịch


Bài 4

Dich_04

Muôn vàn sự vật xưa nay
Từ trong Bản thể hiện bày dọc ngang
Hoa bừng nở lúc xuân sang
Trên cành liễu thắm oanh vàng líu lo
Quảng Thạc dịch


Bài 5

Dich_05

Bài kệ này của đệ tử Thích Đức Tâm
Kính dâng Tôn sư Thích Trí Thủ
Non xanh xanh mãi không già
Nước trong trong sáng khôn lòa sáng trong
Ân sâu giáo dưỡng ghi lòng
Tấm gương khánh hỷ bóng lồng xưa sau.
Quảng Thạc dịch