Trang chủ 03-Kỷ yếu Sáng tác – Thơ Việt (Bài 16 – Bài 21)

Sáng tác – Thơ Việt (Bài 16 – Bài 21)

291
0

Sáng tác – Thơ Việt

            Bài 16
       Vịnh Cây Mai

Khác hẳn muôn ngàn cây có hoa.
Mai thường xanh tốt giữa Đông qua.
Thân gầy cốt cách, hoa tươi thắm.
Nhánh cứng thanh tao, lá nõn nà.
Tiết sạch sá chi cơn gió lộng.
Giá trong đâu quản giọt sương pha.
Xuân về hương sắc càng thêm đượm.
Đem lại an vui khắp mọi nhà.
                            Quảng Thạc (1978)


                  Bài 17
        Cây Tằng Thăng
                      (119 năm) Chùa Nhất Trụ

Tằng Thăng tên lạ nên thơ !
Trên trăm năm đến bây giờ vẫn tươi !
Trải bao gió lộng, sương rơi.
Tấm thân già sóc nảy chồi thêm xuân !
Lá, cành vờn tiếng chuông ngân.
Dáng hình lặng ngắm lòng trần nhẹ khuây.
                             Quảng Thạc (1980)


                   Bài 18
             Cây Kim Quất

                         (119 năm) Chùa Nhất Trụ
Sinh ra trong giữa cõi đời.
Mang tên Kim Quất trăm ngoài bao năm.
Mưa dầu, nắng dãi, sương dầm.
Da mồi, thân vận nảy mầm xanh tươi.
Xá chi vật đổi, sao dời.
Cửa thiền nương bóng thảnh thơi tháng ngày.
                               Quảng Thạc (1980)


                     Bài 19
          Mừng Cụ Thượng Chí
          Tự tay đắp Hồ Non Bộ

Kỳ công cảnh sắp tuyệt vời !
Hồ ươm rong biếc, “non phơi bóng vàng”
Nào Chùa, nào tháp nhịp nhàng.
Nào cầu, nào động, nào hàng cây xanh.
In hình đáy nước long lanh.
Cá vàng lơ lửng uốn mình nhởn nhơ.
Cỏ hoa bóng rọi ven hồ.
Bèo xanh mấy cách lững lờ đó đây.
Thảnh thơi cụ Lã vui thay !
Thả hồn theo dõi đường giây thẳng, chùn.
Bên khe phấp phới cánh buồm.
Rập rình nhịp tiếng suối cuồn, gió lay.
Nên thơ mọi vẻ phô bầy.
Thơ trời âu cũng thế này mà thôi.
Nước non thắm quyện lòng người.
Tình thương – suối ngọt tuôn khơi tháng ngày.
Chí cao gợi cảm hồn say.
Tình riêng, riêng gửi cảnh này sớm hôm.
Vui cùng nước nước, non non…
                             Quảng Thạc (25.01.1980)


               Bài 20
       Vịnh Thi Phẩm
Con Đường Lý Tưởng

Tặng Ni Sư Vân Nương
Giống Phật ươm gieo tự thủa nào ?
Mà nay bừng nở đẹp dường bao !
Ánh trăng Trí Tuệ nguồn thơ quyện.
Giòng suối Từ Bi ngọn bút trào.
Ý sáng rọi ngời “Gương Lý Tưởng”
Lời hoa trau chuốt “Nguyện Thanh Cao”.
Dạo êm khúc nhạc trên đường Giác.
Giải thoát âm ba mấy ngọt ngào !.
                     Quảng Thạc (01.4.1984)


              Bài 21
            Thu Cúc

Bao hoa vắng bóng dưới trời thu.
Riêng Cúc mừng thu trổ mấy giò.
Hương tỏa ngạt ngào ong lãng hút.
Sắc phô rực rỡ bướm ơ hờ.
Thanh cao rạng vẻ cùng sương gió.
Tinh khiết tươi màu với nắng mưa.
Hiu hắt hơi thu trăng quyện bóng.
Lắng lòng càng ngắm lại càng ưa.
                             Quảng Thạc