Trang chủ 03-Kỷ yếu Sáng tác-Thơ Việt (Bài 11 – Bài 15)

Sáng tác-Thơ Việt (Bài 11 – Bài 15)

295
0

   Sáng tác-Thơ Việt

            Bài 11
      Vịnh Cái Nhíp

Có mặt trên đời đã bấy lâu ?
Mà thường kết nghĩa bạn mày râu.
Một thân đồng, sắt, lòng trong suốt.
Hai mảnh ân, tình, ý thẳm sâu.
Cặp, nhổ vững trơ từng thắm lại.
Vui, buồn chia sẻ há quên đâu ?
Sớm, hôm sang sửa đời tươi mặt.
Thông cảm, tin yêu bắc nhịp cầu.

                    Quảng Thạc (1977)


                Bài 12
     Vịnh Cây “Sống Đời”

Trời đất sinh ra tự thủa nào ?
“Sống Đời” tên gọi lạ lùng sao !
Mầm non ương lá, hoa xinh đẹp.
Nhựa sống căng mình, nhánh thấp cao.
Ngát dịu tạm nhường hương Cúc, Huệ.
Thanh tao đâu kém vẻ Mai, Đào.
Trang hoàng gợi cảm trao truyền thuốc.
Rịt vết thương đời quí xiết bao !

                         Quảng Thạc (1977)


              Bài 13
       Vịnh Cái Lược

Sinh ra trong giữa cõi hồng trần.
Duyên nghiệp dầy, thưa hợp một thân.
Gỡ rối dọc, ngang, từng tháo vát.
Định đường phải, trái, những cân phân.
Rừng gàu quét sạch không vương vấn.
Tổ chấy xông pha chẳng ngại ngần.
Tình nghĩa tóc tơ càng thắm quyện.
Mặt đời tươi nở tựa hoa xuân.

                    Quảng Thạc (1978)


              Bài 14
        Vịnh Cây Trúc

Gay gắt nắng hè, Trúc biếc sao !
Được người khen tặng vẻ thanh tao.
Đốt ngay rắn rỏi, thân thon óng.
Lòng rỗng sạch láng, ngọn vút cao.
Quân tử mang danh, nhơ chẳng bén.
Hiền nhân giữ tiết, đức thường trao.
Đóa rồng tung cánh mây lãnh quyện
Rừng Phúc vang rền tiếng lá reo.

                        Quảng Thạc (1978)


              Bài 15
       Vịnh Cây Thông

Ngàn cây trút lá lúc Đông sang.
Riêng giẫy thông xanh chẳng úa vàng.
Nhánh vút lưng trời, thân thẳng tắp.
Bóng lồng mặt đất, lá reo vang.
Nhựa thơm sá quản sương phai lạt.
Cỗi vững e chi gió phủ phàng.
Mạch sông ngạt ngào hương Hổ Phách.
Trượng phu dường cột chí hiên ngang.

                      Quảng Thạc (1978)