Trang chủ 03-Kỷ yếu Sáng tác-Thơ Việt (Bài 1 – Bài 5)

Sáng tác-Thơ Việt (Bài 1 – Bài 5)

327
0

             Bài 1
Vịnh chùa Hàm Long

            (Nữ Trung Học Vạn Hạnh)

Hàm Long cổ tự giữa Thành Đô.
Trải lớp phong sương bụi phủ mờ.
Thắng tích in sâu dòng lịch sử.
Tăng Già bồi đắp cảnh tiêu sơ.
Mở đường văn hóa khơi nguồn giác.
Điểm tiếng hồng chung tỉnh giấc mơ.
Vạn Hạnh giòng ân dào dạt chảy.
Ngàn thu nhạc đạo vút đường tơ.
                             Quảng Thạc
                             Hà Nội, 1953


                   Bài 2
Vịnh Chùa Đại Giác Kiến An

Cửa Thiền rộng đón khách siêu phương.
Đại Giác nơi đây cảnh dị thường !
Ngất ngất lầu cao chim lắng kệ.
Xanh xanh núi biếc gió dâng hương.
Lời kinh cắt đứt giây tràn lụy.
Nhịp mõ khua tang giấc mộng trường.
Trần thế đớn đau ai tỉnh ngộ ?
Cửa Thiền rộng đón khách siêu phương.

Quảng Thạc
1953


                 Bài 3
      Xứ Phù Tang xưa

Kính tặng Sư ông Tâm Giác và Thanh Kiểm

xuất dương du học Nhật Bản
Cõi đời còn vẳng tiếng sầu than !
Đạp gió tung mây vượt biển ngàn.
Hy Mã đèo kia tầm Phật tích.
Phù Tang đảo ấy luyện Chân thân.
Huyền Trang mạch sống khơi sâu rộng.
Khuông Việt nguồn ân chảy chứa chan.
Nhẹ đặt chuông kình ba bảy tiếng.
Dư âm vang dội khắp trần gian.

Quảng Thạc
1954


    Bài 4
Hoài Cảm

Hoài cảm Sư Ông
Tâm Giác ở Nhật

Bao thu chung sống hợp hòa vui.
Sứ mạng chia ly luống cảm hoài !
Mến đức khoan hòa làn nước biếc !
Say hồn lý tưởng ánh trăng tươi !
Trông vời dĩ vãng lòng vương vít !
Lắng lại tương lai mắt sáng ngời !
Cách vạn trùng dương tình thắm lại.
Khải hoàn muôn sự vẹn mười mươi.

Quảng Thạc
1955


          Bài 5
Nhớ Nụ Cười Xuân

Hoài cảm tặng Sư Ông
Thanh Kiểm ở Nhật

Tý tách bên tường mấy hạt sương.
Gợi bao hoài cảm vạn trùng dương.
Bâng khuâng trước sách hồn vơ vẩn.
Thao thức bên đèn dạ vấn vương.
Nhớ nụ cười xuân đầy lý tưởng.
Nhìn khuôn mặt thắm đượm tình thương.
Đường xa thân ái tình tơ quyện.
Hy vọng ngày mai khách viễn phương.

Quảng Thạc
1955