Trang chủ 03-Kỷ yếu Thơ sáng tác – Chữ Hán (Bài 16 – Bài 20)

Thơ sáng tác – Chữ Hán (Bài 16 – Bài 20)

508
0

Thơ sáng tác – Chữ Hán
HT.Thích Quảng Thạc

Chứng đạo trường ca tuế nguyệt ngầm
Vãng lai tuấn lĩnh dữ thâm lâm

Bài 16

CH_16


 

Bài 17

CH_17


 

Bài 18

CH_18


 

Bài 19

CH_19


 

Bài 20

CH_20