Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu Đối: Tháp Cố HT. Tuệ Hải, Kính Viếng HT. Đôn Hậu,...

Câu Đối: Tháp Cố HT. Tuệ Hải, Kính Viếng HT. Đôn Hậu, HT. Nhật Minh, HT. Trí Thủ

362
0

Tháp Cố HT. Tuệ Hải (34)

CD_34

-Hoa Cỏ Bốn Mùa Nương Bóng Tháp
-Gió Trăng Bao Thuở Quyện Hồn Thơ

CD_35

-Trăng Trí Tuệ In Ngời Tháp Ngọc
-Đất Từ Bi Ủ Mát Xương Vàng


Kính Viếng HT. Đôn Hậu (36)

CD_36

Non Thiêng Muôn Thuở Ngự Bình,
Bậc Rồng Trong Đạo Nương Mình Bấy Nay.
Cơ Thần Lướt Gió Tung Mây,
Với Bao Hào Khí Vẹn Đầy Trước Sau.
Xiển Dương Chánh Pháp Nhiệm Màu,
Khơi Nguồn Trí Tuệ, Bắc Cầu Từ Bi.
Vì Đời Vì Đạo Khôn Bì,
Mong Sao Đất Nước Mọi Bề Yên Vui.
Sông Hương Nước Chẩy Đầy Vơi !
Ôi ! Vầng Trăng Bạc Vụt Rơi Giữa Dòng.
Sóng Sầu Biển Thích Trào Dâng !
Dạt Dào Tình Đạo Muôn Trùng Nhớ Thương !
Bóng Thầy In Cảnh Tây Phương,
Đài Sen Chín Phẩm Tỏa Hương Đón Vào.
Cõi Trần Ân Đức Thanh Cao,
Non Sông Gió Thảm Quyện Bao Cảm Hoài
                                  Quảng Thạc dịch


Kính Viếng  HT. Nhật Minh (37)

CD_37

-Nhật Nhật Đàm Kinh Phi Chấn Tông Phong Phật Tích Linh Sơn Cách Cố Đỉnh Tân
Hà Nhĩ Văn Danh Hàm Ngưỡng Mộ

-Minh Minh Nhập Diệt Đốn Phao Trần Giới Liên Đài Giác Ngạn Thê Thần Thác Chất
Tố Truy Hoài Đức Bất Thăng Bì


Kính viếng HT. Trí Thủ (38)

CD_38

Bát Ngát Rừng Thiền, Sự Nghiệp Ngàn Đời,
Gió Quyện Hương Đưa Ngào Ngạt Mãi;
Mông Mênh Biển Trí, Tâm Cơ Muôn Thuở,
Trăng Lồng Hoa Nở Rỡ Ràng Thay !