Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu đối – Lời tựa

Câu đối – Lời tựa

716
0

Câu đối – Lời tựa
Câu đối là thể loại văn học cổ Đông phương đã ảnh hưởng sâu đậm đến dời sống xã hội Việt Nam

Lời tựa

Câu đối là thể loại văn học cổ Đông phương đã ảnh hưởng rất sâu đậm đến đời sống xã hội Việt Nam xưa. Qua một thời gian dài hầu như bị quên lãng, gần đây, vào những năm đầu thế kỷ này, câu đối có vẻ bắt đầu hồi sinh và được lưu tâm đến nhiều, nhất là với phong trào phục hưng Hán – Nôm trong giới văn học Việt Nam hiện nay. Giữa không khí hoài cổ này, từ một ước vọng đơn giản muốn hoàn thành một toàn tập kỷ yếu về Thầy tôi, Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thạc, vì thế, với thời gian biên tập mất hơn một năm, tập sách ‘Hòa Thượng Quảng Thạc, Chân dung ? Câu đối ? Thư pháp’ nay được ra đời tiếp theo như là phần cuối bổ túc toàn tập trên. Nội dung sách gồm có ba phần nói về (1) Chân dung Thầy qua hình ảnh;
(2) Câu đối hơn hai trăm đôi; (3) Thư pháp bút tích của Thầy để lại và đặc biệt của hai nhà thư pháp khác có tiếng tại Sài Gòn và Hà Nội – Họa sĩ Trịnh Huy và cụ Lê Xuân Hòa – viết để giao lưu xướng họa từ bản gốc câu đối của Thầy. Tuy nhiên, phần câu đối vẫn là chủ đề chính mà tập sách này muốn đạt tới và nếu có một thành công nào ở đây, thì đó là, nhờ sự góp sức của Đại Đức Huệ Thông viết rõ ra từng nét chữ Hán; sự cộng tác mật thiết của Trần Lữ Vũ cùng tuyển dịch một số câu tiêu biểu; cùng lòng nhiệt thành của Cư sĩ An Sinh trước kia thuộc Viện Hán-Nôm TP.HCM đã góp nhiều ý kiến quí báu và bỏ ra thời gian xem lại bản thảo từng chi tiết với kiến thức chuyên ngành.
Như vậy, với sự có mặt của tập sách này, kỷ yếu toàn tập về Thầy tôi đã thật sự được hoàn tất gồm ba tập : (1) Kỷ Yếu Hòa Thượng Quảng Thạc – 2001; (2) Phi Chữ Hán – 2001; (3) Hòa Thượng Quảng Thạc, Chân dung ♦ Câu đối ♦ Thư pháp – 2003.
Bây giờ đã vào cuối năm, gần đến ngày giỗ Thầy tôi lần thứ tám. Dù sao, đây cũng là một cố-gắng-qua-năm-tháng-dài-của-tôi kính dâng lên Giác-linh tôn sư Ma-Ha-Tì-Kheo-Bồ-Tát-Giới Pháp Húy Thích Quảng Thạc thùy từ chứng giám.

Tháng 11, Quí Mùi – 2003
Kính lễ Giác linh Thầy
Pháp tử Thích Thanh Tùng