Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu Đối: Kính viếng HT. Thích Bình Minh, Chùa Giác Hoa

Câu Đối: Kính viếng HT. Thích Bình Minh, Chùa Giác Hoa

339
0

Kính viếng HT. Thích Bình Minh (29)

CD_29

Sớm Hôm Lần Giở Kinh Vàng
Luật Nghi Nghiên Cứu Rõ Ràng Tinh Vi.
Tinh Thần Trong Sáng Xét Suy,
Khơi Sâu Tư Tưởng Hướng Về Nguồn Chân.
Mở Trường Dạy Luật Góp Phần,
Xiển Dương Chính Pháp Báo Ân Phật Đà.
Tháng Ngày Một Dạ Thiết Tha,
Trao Truyền Tuệ Mạng Nghiệp Nhà Như Lai.
Mãn Duyên Rời Chốn Trần Ai,
Xe Mây Thẳng Cõi Liên Đài Thong Dong.
Đèn Soi Quạnh Quẽ Thiền Phòng,
Dư Âm Giáo Hóa Lắng Trong Lòng Ngời.
Biển Trần Nước Dẫy Sóng Dồi,
Con Thuyền Phật Pháp Thiếu Người Chèo Bơi.
Tăng Ni Phật Tử Ngậm Ngùi,
Mây Sầu Gió Thảm Ngất Trời Nhớ Thương.
                                     Quảng Thạc dịch


Thờ Phật Chùa Giác Hoa (30)

CD_30

-Thành Chánh Giác Khải Huyền Cơ Vi Triết Học Tổ Vi Khoa Học Tổ
-Độ Quần Mê Đăng Bão Sở Thị Thiên Nhãn Sư Thị Thánh Nhân Sư

Chùa Giác Hoa (31)

CD_31

-Giác Địa Chủng Bồ Đề Ức Triệu Nhân Thiên Giai Ấm Phú
-Hoa Lâm Khai Ưu Bát Tam Thiên Thế Giới Cộng Hinh Hương