Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu Đối: Chùa Vạn Phước, HT. Thiện Hòa, HT. Thanh Kiểm, HT....

Câu Đối: Chùa Vạn Phước, HT. Thiện Hòa, HT. Thanh Kiểm, HT. Pháp Chủ Đồng

300
0

Thờ Phật Chùa Vạn Phước (39)

CD_39

-Vạn Đức Toàn Chương Dương Tuệ Cự Ư Hôn Cù Tam Tế Tịch Quang Thường Chiếu Triệt
-Phúc Hành Viên Mãn Duệ Từ Phong Vu Hỏa Trạch Thập Phương Trần Sát Tổng Thanh Lương


Kính Viếng Hòa Thượng Thích Thiện Hòa (40)

CD_40

-Thiền Đức Sán Thiền Lâm Thống Lãnh Tăng Cang Pháp Ấn Diệu Trạm Sự Nghiệp Thanh Danh Lưu Giáo Sử
-Hòa Tâm Nhập Tính Hải Viên Thành Đại Nguyện Huyễn Thân Liễu Xả Nhân Hoa Thảo Thụ Quải Xuân Sầu


Mừng Thọ Hòa Thượng Thanh Kiểm (Chân Từ) (41)

CD_41

-Chân Đức Thụ Vĩnh Long Tổ Đình Trù Mậu
-Từ Thọ Tinh Trường Diệu Thiền Uyển Huy Quang


Kính Viếng Hòa Thượng Pháp Chủ Đồng (42)

CD_42

Đức Ngài Như Nước Mát Trong,
Mênh Mông Nhuần Thấm Khắp Cùng Nơi Nơi.
Trí Ngài Trong Sáng, Sáng Ngời,
Nhanh Như Mây Gió Giữa Trời Lướt Qua.
Uy Danh Lừng Lẫy Gần Xa,
Ở Ngôi Pháp Chủ Thiết Tha Nỗi Lòng.
Hưng Dương Chính Pháp Hằng Mong,
Đạo Vàng Rực Rỡ, Non Sông Thịnh Cường.
Giữ Gìn Nền Nếp Kỷ Cương,
Khéo Dùng Quyền, Thực Làm Phương Độ Đời.
Cơ Duyên Lành, Nguyện Vẹn Mười,
Xe Mây Chuyển Bánh, Nhạc Trời Ngâm Vang.
Huyễn Thân Trút Bỏ Nhẹ Nhàng,
Thong Dong Vào Cõi Niết Bàn Yên Vui !
Tung Bay Đón Rước Hoa Trời,
Rừng Thiển Gió Thảm, Mưa Rơi Lệ Hồng.
Tiếc Thương Tràn Ngập Non Sông !
Nhớ Ghi Ân Đức Mãi Cùng Ngàn Thu.
                        Quảng Thạc dịch