Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu Đối: Chùa Thái Hòa, Đền Mẫu Thoải

Câu Đối: Chùa Thái Hòa, Đền Mẫu Thoải

315
0

Chùa Thái Hòa (26)

CD_26

-Pháp Vũ Bàng Đà Thảo Thụ Sơn Hà Tăng Thụy Thải
-Liên Đài Sán Lạn Nhân Thiên Hiển Thánh Mộc Từ Quang

CD_27

-Thái Đức Nhuận Quần Sinh Phổ Phiếm Từ Phong Khai Giác Đạo
-Hòa Quang Thông Chúng Sát Cao Huyền Tuệ Nhật Tán Mê Vân


Đền Mẫu Thoải (28)

CD_28

-Ngọc Điện Giáng Thần Ứng Cảm Tí Nhân Thiên Hạ mẫu
-Dao Trì Thác Chất Uy Linh Tế Thế Thủy Trung Tiên