Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu Đối: Chùa Phổ Chiếu, Chùa Phúc Lâm, Chùa Chân Tiên

Câu Đối: Chùa Phổ Chiếu, Chùa Phúc Lâm, Chùa Chân Tiên

397
0

Chùa Phổ Chiếu (43)

CD_43

-Tượng Lĩnh Sơn Hoàn Hổ Khiếu Viên Đề Văn Pháp Cổ
-Đằng Giang Thủy Nhiễu Kình Thân Ngư Hí Thính Kim Chung


Chùa Phúc Lâm – Lễ Đúc Chuông (44, 45,)

CD_44

-Phúc Khoáng Chú Hồng Chung Pháp Khí Lưu Truyền Thiên Cổ Tại
-Lâm Viên Khai Khánh Hội Thiền Gia Đỉnh Thịnh Vạn Niên Lai

CD_45

-Phúc Địa Tường Vân Thủy Trúc Thanh Tùng Triêm Pháp Vũ
-Lâm Phong Thụy Khí Hoàng Hoa Bích Thảo Mộc Từ Quang


Chùa Chân Tiên Hà Nội (46)

CD_46

-Chân Cảnh Thiền Nguyên Tri Thủy Trường Minh Tâm Thủy Dẫn
-Tiên Viên Cổ Thụ Quang Hoa Tịch Chiếu Giác Hoa Khai