Trang chủ 07-Học chữ Hán Cách viết chữ Hán (2)

Cách viết chữ Hán (2)

2630
0

Thứ tự nét bút.
Thứ tự kết hợp nét bút tuân theo một vài qui luật cố định (tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ).

Bạn phải học qui luật này, nó sẽ giúp ích bạn rất nhiều trong việc nhớ chữ Hán. Nó cũng có ý nghĩa quan trọng trong trường hợp bạn cần phải tìm ra nét bút đầu tiên của chữ, trường hợp này xin nói đến sau.

1. Trên trước, dưới sau.

cach viet 1

2. Trái trước phải sau:

cach viet 2

3. Ngoài trước, trong sau.
Nét ngang viết sau cùng (vào nhà rồi mới đóng cửa)

cach viet 3a

Nhưng: Khi không có nét bao phủ ở trên đầu của chữ Hán thì nét được bao phải được viết trước:

cach viet 3b

4. Nét đứng ở giữa viết trước nét đứng hai bên hoặc ở dưới.

cach viet 4

Nhưng, nếu nét đứng xuyên qua các nét khác thì nét đứng ở giữa phải được viết sau:

cach viet 4a

Qui luật chung là: Trên trước Dưới sau, Trái trước Phải sau. Qui luật này rất dễ nhớ, nó được áp dụng ngay cả cho những người Tây phương học chữ Hán. Các trường hợp khác cần có các bài tập cụ thể. Ngay từ đầu quý vị phải học cách viết cơ bản cho thật chính xác, nếu không sau này sẽ luôn mắc phải những lỗi viết chữ và rất khó sửa chữa.  Tất cả các chữ Hán đều chứa  thành  tố gọi là  “bộ thủ”. Học bộ thủ giúp các quý vị có thể phân loại chữ Hán, làm cho việc nhớ mặt chữ sẽ dễ dàng hơn. Bộ thủ hiện diện trong một chữ có khi biểu hiện được ý nghĩa của toàn bộ chữ đó. Thông thường thì ý nghĩa của một chữ ít nhiều liên quan đến nghĩa của bộ thủ. Các thành phần không thuộc bộ thủ của chữ thường liên quan đến việc biểu âm, hoặc ngược lại.

Theo truyền thống, Hán ngữ có 214 bộ thủ, các Từ điển hay Tự điển giản thể hiện nay sắp xếp non 200 bộ. Tuy nhiên quý vị sẽ dễ dàng nhớ được những bộ thủ chính.

Mời quý vị xem video clip cách viết chữ Hán dưới đây:

Video 1

Video 2

Video 3

(Tài liệu tham khảo từ mạng )…