Trang chủ 09-Học chữ Braille Ủng hộ ấn tống kinh Pháp Hoa

Ủng hộ ấn tống kinh Pháp Hoa

811
0

Ủng hộ ấn tống kinh Pháp Hoa

Quý ân nhân đã phát tâm ủng hộ việc in kinh chữ Braille cho người kiếm thị. Cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Quý vị cùng gia đình luôn được mạnh khoẻ, Bồ đề tâm bền chắc.

ỦNG HỘ ẤN TỐNG KINH PHÁP HOA Quyển I

Chân thành cảm ơn
Quý ân nhân đã phát tâm ủng hộ việc in kinh chữ Braille cho người kiếm thị. Cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Quý vị cùng gia đình luôn được mạnh khoẻ, Bồ đề tâm bền chắc.
Nam mô công đức lâm bồ tát, ma ha tát

– Đỗ Thị Hiên Pháp danh: Diệu Thục
– Trần Thị Tuyết Nhung Pháp danh: Diệu Kim
– Nguyễn Thị Để Pháp danh: Viên Ý
– Tạ Văn Lang Pháp danh: Tâm Trí
– Trần Thị Diệu Vàng Pháp danh: Diệu Kim
– Tạ Kim Y Pháp danh: Nghiêm Toàn
– Tạ Thị Kim Ngọc Pháp danh: Nghiêm Định
– Tạ Thị Kim Nga Pháp danh: Nghiêm Kính
– Nguyễn Thị Kim Nga
– Hải Đăng
– Đức Tịnh

ỦNG HỘ ẤN TỐNG KINH PHÁP HOA Quyển II

– Từ Khuôn
– Võ Thị Mai Pháp danh: Diệu Mỹ
– Nguyễn Thị Kim Xê Pháp danh: Thanh Ngọc
– Trác Thị Dung
– Nguyễn Thị Kim Chi
– Trương Huệ Dung Pháp danh: Diệu Hạnh
– Phạm Anh Hoàng
– Trần Lâm Thuỳ Lê
– Trần Kim Hằng
– Trần Thu Hà

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tat tác đại chứng minh