Trang chủ 04-Đạo Phật Thi kệ Pháp Cú Kinh (DHAMMAPADA) Song ngữ Anh-Việt

Thi kệ Pháp Cú Kinh (DHAMMAPADA) Song ngữ Anh-Việt

345
0

Thi kệ Pháp Cú Kinh (DHAMMAPADA) Song ngữ Anh-Việt

Lời Ban Biên Tập

Với mục đích cung cấp tài liệu trau dồi Anh ngữ khi nghiên cứu cách kinh sách Phật giáo, BBT Website Chùa An Lạc xin phép được giới thiệu Kinh Pháp Cú được dịch từ Tiếng Pali sang Tiếng Anh. Sau đó dịch giả TỊNH MINH dịch sang Tiếng Việt, với tựa đề “Thi kệ Pháp Cú Kinh”, xuất bản năm 1995 (PL 2539).
Trong khi thực hiện, chúng tôi phải sử dụng công cụ Scanner để quét từng trang sách thành file ảnh (.JPEG), rồi dùng phần mềm để chuyển đổi từ file ảnh (Image) thành file văn bản (Text) để có thể chỉnh sửa, sao chép. Do sách đã cũ nên các file ảnh không được rõ nên khi chuyển đổi sang file văn bản có nhiều lỗi. Chúng tôi đã hiệu chỉnh cả phần tiếng Anh và tiếng Việt theo sách, nhưng chắc chắn còn có sai sót. Kính mong quý độc giả phát hiện thiếu sót, gửi cho chúng tôi ý kiến đóng góp theo địa chỉ Email: nguyenducte@gmail.com. Xin cảm ơn quý độc giả.
Bộ kinh gồm 26 phẩm: 1-Song yếu, 2-Tinh cần, 3-Tâm ý, 4-Hoa hương, 5-Ngu si, 6-Hiền trí, 7-A La Hán, 8-Muôn ngàn, 9-Ác hạnh, 10-Hình phạt, 11-Già yếu, 12-Tự ngã, 13-thế gian, 14-Phật đà, 15-An lạc, 16-Hỷ ái, 17-Phẫn nộ, 18-Cấu uế, 19-Pháp Trụ, 20-Chánh đạo, 21-Tạp lục, 22-Địa ngục, 23-Voi rừng, 24-Tham ái, 25-Tỳ kheo, 26-Bà La Môn.
Một lần nữa chúng tôi xin phép dịch giả cho phép chúng tôi đăng tải bộ Kinh này lên Website Chùa An Lạc để quý Tăng-Ni và Phật tử có thêm tài liệu học tập Anh ngữ.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
BBT Website chuaanlac.org

Bia

Trang bìa

Lời Người Dịch

•Kinh ‘Pháp Cú được coi là Kinh Lời Vàng. Đức Phật đã thuyết giảng giáo pháp của Ngài suốt 45 năm, trong đó có những bài kệ ngắn gọn, hàm súc, linh họat, thú vị, thực tế với từng trường hợp và rất ích lợi cho những ai tự nguyện tu tâm dưỡng tánh hoặc lên đường hành đạo giải thoát.

•Kinh Pháp Cú đã được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng và được phổ biến trên khắp thế giới. Riêng ở nước ta, một số dịch bản đã được ấn hành và cũng đang được phổ cập sâu rộng, đặc biệt là trong giới thiền môn.

Biên dịch ‘Thi Hóa Pháp Cú Kinh đây không ngoài mục đích là góp nhặt thi tứ, sắp xếp ngôn từ, chuyên chở ý nghĩa từ dịch bản tiếng Anh mà đại đức Narada đã dày công phiên dịch, chú giải tử nguyền bản Pali để sao cho có chút âm hưởng thi ca, nghĩa là có vần, có điệu, ngõ hầu giúp người đọc dễ đọc, dễ học, dễ thuộc, dễ nhớ, dễ áp dụng lời Phật dạy vào nếp sinh hoại hàng ngày của mình qua mọi thời đại, cũng như tục ngữ ca dao, nhờ nhạc điệu và tính chất trữ tình đặc thù của nó mà lòng người dễ dàng cảm nhận, suy gẫm, hành xử qua bao thế hệ.

Bản dịch Thi Hóa Pháp Cú Kinh gồm 26 phẩm, 42 bài kệ với những truyện tích và chú giải toàn bộ. Đảy là phần thi hóa trích ngang, và vì thi hóa nên người dịch xin mạo muội thêm bớt một vài từ, chuyển hoán mội vài câu, dĩ nhiên là cũng trong bài kệ, để sao cho nhạc điệu, lời thơ vả ý kinh được nhất quán theo nghĩa lý và văn mạch tiếng Vỉệt, và cũng vì từ bản văn đến thi hóa nên khó mả tránh khói đôi chỗ chưa chỉnh; mong các bậc cao minh, độc giả hỷ xả và chỉ giáo cho.

Ước gì phần thi hóa này được phổ biến đến các thiền môn và đến tay các cô chú sa di như bộ luật “Tỳ Ni Nhựt Dụng Thiết Yếu” vậy.

Sau củng, xin cảm ơn thượng tọa Thích Phước Sơn thầy Nguyên Hồng, những vị đã trực tiếp khuyến khích và giúp đỡ tôi hoàn tất bản dịch này.

Đầu Xuân năm Đinh Mão 1987
TỊNH MINH

ĐÔI LỜI TÁI BẢN

Bản dịch này đã đưọc phép lưu hành nội bộ tại Trường Cơ Bán Phật Học Thành phố Hổ Chi Mình nám 1990 với tựa đề Thi Hóa Pháp Củ Kinh và cũng đã được một số văn nghệ sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn ngâm vào băng cassette.

Để tránh sự hiểu nhầm từ “Thi Hóa” vả để đảm bảo tinh nghiêm túc của bản dịch, tựa đề Thi Hóa Pháp Cú Kinh nay dược dổi lá THI KỆ PHÁP CÚ KINH.

Vả cũng để đáp ứng nhu cáu nghiên cứu Phật Pháp qua tiếng Anh ngày càng gia tăng, đặc biệt lả giúp Tăng Ni sinh tại các Trường Cơ Bản vả Cao Cấp Phật Học có tài liệu tham khảo và tự học, nay dịch giả gia công hiệu đính lại bản Việt ngữ, thém phần Anh ngữ và chú giải từ vựng từng kệ dể việc tra cứu hay tham khảo được dễ dàng hơn.

Những từ Anh ngữ chú thích trong bản tiếng Anh này được trích tử bản Buddhist Legends của tác giả Eugene Watson Burlingame do hội Pali Text tái bản năm 1990 tại Anh quốc.

Phật Pháp nhiệm mầu, ngôn tù đa dạng, văn chương thỉ phú khó mả được như ý tất cà. Vậy nếu ai đó nhặt được đôi cáu tâm đắc trong bản dịch này âu cũng là túc duyên nhỉều đời nhiều  kiếp của quý vị đối với Phật Pháp vậy.

Mùa xuân năm Ất Hợi 1995
Dịch giả cẩn chí
TỊNH MINH

PREFACE
LỜI TỰA

The Dhammapada is a collecíion of Gems which should be the handbook of every Buddhist. Its contents ought to be read and re-read, studied and mastered, and, above all, put into daily practice.

Kinh Pháp Cú là một bộ sưu tập Đá Quý và hẳn là kim chỉ nam cho mỗi Phật tử. Nội dung bản kinh nên đưọc đọc đi, đọc lại, nghiên cứu, quán triệt và, trên hết, là phải áp dụng hàng ngày.

The golden sayings embodied in this sacred book aptly illustrate the moral and philosophical teachings of the Buddha.

Những câu danh ngôn vàng ngọc được thể hiện trong bản Kinh này đã minh chứng hùng hổn những lời dạy đạo đức và triết học của Đức Phật.

Readers will observe the simplícity of the similes employed by the Buddha in the Dhammapada, which are intelligible even to a child. Take, for instance, the similes of the cart’s wheel, man’s shadow, the illthatched house, the sleeping village, deep pool, etc. The greatness of the Buddha lies in His exposition of profound truths in plain terms.

Độc giả sẽ nhận thấy sự so sánh giản dị được Đức Phật ứng dụng trong Kinh Pháp Cú mà ngay cả một em nhỏ cũng có thể hiểu được. Ví dụ như so sánh bánh xe bò, bóng người, căn nhà lợp vụng, ngôi làng đang ngủ, hồ nưóc sâu thẳm v.v… Sự vĩ đại của Đức Phật là ở chỗ Ngài trình bày những sự thật uyên thâm bằng những ngôn từ giản dị.

In the Dhammapada there are several instances to show that the Buddha not only preached to the intelligentsia and elderly folk, but also taught children in their own language.

Trong Kinh Pháp Cú có nhiều trường hợp cho thấy Đức Phật không những thuyết giảng cho giới trí thức và hàng trưởng lão, mà còn giáo dục trẻ em bằng ngôn ngữ của riêng chúng.

In this second edition, published by the Maha Bodhi Society, the translation has been altered in several places.

Trong đợt in lẩn thứ hai này, do Hội Đại Bồ Đề (Maha Bodhi Society) xuất bản, bản dịch đã dược sửa đổi ở nhiều chỗ.

The Pali text has been printed here in Roman script so that readers may memorise the Gàthàs at their leisure and admire the beauty and the richness of  the oríginal word.

Bản văn Pali đây đã được in theo kiểu chữ Rômanh đề độc giả cố thể thuộc đưọc những câu Kệ (Gàthàs) trong lúc nhàn rỗi và thán phục vẻ đẹp, vẻ phong phú của ngôn từ nguyên thủy.

In preparing this translation I have consulted all the available translatỉoas which, I must admit, were extremely helpful to me.

Trong khi chuẩn bị bản dịch này, tôi đã tham khảo tất cả những bản dịch có giá trị, và tôi phải thừa nhận rằng chúng vô cùng ích lợi cho tôi.

NÀRAĐA
14th July, 1962. Vajiràràma, Colombo.

Trang 08_09

Trang Kinh được quét thành file ảnh (.JPEG)