Trang chủ 01-Chùa An Lạc Lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát 2017 và khánh thành chùa...

Lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát 2017 và khánh thành chùa An Lạc

1277
0

Lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát 2017 và khánh thành chùa An Lạc

Ngày 19 tháng 2 Đinh Dậu (16-3-2017) Chư Tăng và Phật tử Chùa An Lạc đã long trọng cử hành Lễ vía Quan Âm Bồ Tát và kỷ niệm ngày Khánh thành Chùa An Lạc.

Chương trình buổi lễ như sau:

-Sau 3 hồi chuông trống bát nhã, cung nghinh Chư Tôn Đức lên sân bảo tháp nơi đặt Tôn tượng Quan Âm Bồ Tát.

qa_01

qa_02

-MC Phật tử Diệu Phụng đọc bài dẫn về ý nghĩa ngày lễ vía Quan Âm (xin xem video).

qa_03

-Niệm hương và sái tịnh.

qa_04

qa_05

qa_06

-Múa dâng hoa cúng dường Bồ tát Quan Âm.

qa_07

qa_08

qa_09

qa_10

qa_11

qa_12

qa_13

-Tụng kinh

qa_14

-Phóng sinh.

qa_15

-Kinh hành niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát.

qa_16

-Hồi hướng.

qa_17

-Chư Tôn Đức hồi quy phương trượng.

qa_18

-Phật tử cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm Chánh điện

qa_19

-MC Diệu Phụng đọc bài “Hạnh nguyện của Quan Âm Bồ Tát” (xin xem video)

qa_20

-Ca đoàn cử bài “Trầm hương đốt”.

qa_21

-Hòa thượng Thích Thanh Tùng giảng bài Pháp ngắn về Đức Quan Âm Bồ Tát (xin xem video).

qa_22

-Tiếp tục Khóa lễ “Ngũ bách danh”.

qa_23

qa_24

qa_25

qa_26

-Dâng sớ

qa_27

-Hồi hướng.

qa_28

-MC Diệu Phụng đọc bài “Kỷ niệm khánh thành Chùa An Lạc” và tưởng niệm Hòa thượng tạo dựng ngôi chùa này (xin xem video).

qa_29

-Biểu diễn ca múa kính mừng Bồ Tát Quan Âm.

qa_30

qa_31

qa_32

qa_33

qa_34

-Thọ lộc

qa_35

qa_36

Buổi lễ kết thúc, mọi người đều hân hoan an lạc. Xin mời quý vị xem tiếp video nội dung buổi lễ.

Tin, ảnh, video: Đức Tế