Trang chủ 01-Chùa An Lạc Lễ vía Quan Âm Bồ Tát PL 2563-DL 2019 tại Chùa An...

Lễ vía Quan Âm Bồ Tát PL 2563-DL 2019 tại Chùa An Lạc

270
0

Quan Thế Âm tiếng Phạn là “Avalokitesvara” dịch sang tiếng Hán là Quan Thế Âm hay Quán Tự Tại … Danh hiệu Quan Thế Âm (gọi tắt là Quan Âm), nghĩa là quan sát tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ.

Bồ Tát Quan Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện từ bi cùng tận trong đời vị lai, nếu  chúng sinh còn đau khổ. Vì chỉ có từ bi mới giải trừ đau khổ, cũng như chỉ có trí tuệ mới diệt được ngu si. Do đó, Bồ Tát Quan Âm thiết lập tâm đại từ, đại bi mà thực hiện đại thệ nguyện độ sanh của Ngài.

Quan Thế Âm không phải là một vị Bồ tát thông thường, chưa thành Phật. Khi xưa kia Ngài đã thành Phật hiệu là “Chánh Pháp Minh Như Lai”. Ngài thị hiện làm Bồ Tát vì muốn đảm đương công tác cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Đức Bồ Tát quán thấy Phật và chúng sanh đồng chung một bản thể, đồng chung một giác tánh duy nhất, nhưng Phật đã giác ngộ mà chúng sanh thì còn mê mờ.

Nói đến Phật giáo, người ta nghĩ ngay đến đạo Từ bi cứu khổ. Mà hình ảnh cứu khổ tiêu biểu tuyệt vời nhất thiết tưởng không ai khác hơn là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, hay Mẹ hiền Quan Âm. Vì vị Bồ Tát này có đầy đủ phẩm chất của một người mẹ trong tất cả những người mẹ. Hình như trong mọi trái tim của những người con Phật thuần thành – nhất là giới Phật tử bình dân – không ai là không có hình ảnh đáng tôn kính của vị Bồ Tát giàu lòng bi mẫn này. Mỗi khi nói về Ngài, tựa hồ chúng ta ai cũng biết, nhưng có lẽ không ai dám cho là mình đã hiểu biết đầy đủ tất cả.

TỪ  là đem niềm vui đến cho kẻ khác. Chữ Từ như người ta thường nói: Từ thiện, từ ái, từ mẫu, từ tâm. Từ tâm đối nghịch với ác tâm, sân tâm, ích kỷ tâm….BI là phương châm, là cách thức hành động để cứu khổ. Từ là lòng yêu thương, Bi là ra tay giải quyết và dấn thân nỗ lực làm việc để cứu giúp thực tế. Tóm lại Từ Bi: Thương yêu chúng sinh, mang lại cho họ niềm an lạc vui sướng gọi là Từ. Đồng cảm nỗi khổ và thương xót chúng sinh, trừ bỏ nỗi khổ cho họ gọi là Bi

Để kỷ niệm ngày sinh của Ngài, hàng năm vào ngày 19 tháng 2 Âm lịch, Chư Tăng và Phật tử chùa An Lạc đều long trọng tổ chức lễ lớn tại Bảo tháp và Chánh điện của chùa.

Nghi lễ tại Bảo tháp: Sau ba hồi chuông trống Bát nhã, cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm Bảo Tháp,

Ba hồi chuông trống Bát Nhã
Cung nghinh Chư Tôn Đức

Người dẫn chương trình đọc bài viết của HT. Thích Nhật Minh “Vô Úy Thí Bồ Tát”.

Nữ Phật tử đọc lời dẫn

“Con người vẫn êm đềm, yêu mến sự sống muôn thuở, nhưng hàng ngày vẫn tiềm ẩn bên trong nỗi sợ hãi quá sức về nạn nước lửa, nạn gió, nạn đất, bệnh tật và cái chết. Làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi kia? Kinh nói, có một vị Bồ tát tên là Quán Thế Âm, với lòng Từ Bi, khi nghe tiếng niệm danh hiệu không dứt của hằng hà chúng sinh chịu nhiều thống khổ khác nhau, tức thời Bồ tát liền quán tiếng khổ kia. Lúc thì hiện thân Phật, rực rỡ hào quang, lúc thì hiện thân Tể tướng uy nghiêm, lúc thì hiện thân phụ nữ thuần thục để chúng sinh kia được giải thoát. Cho nên Ngài được gọi là bậc Vô Úy Thí, và để tìm được chốn bình an, nhân gian hàng ngày đều cung kính niệm “nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát” nên đất trời xanh hoa nở, chim hót, trẻ vui”.

Tiếp đến là lễ “Sái Tịnh”

Lễ sái tịnh

Các nữ Phật tử cử hành vũ điệu “Múa Sen” thành kính dâng lên Ngài

Vũ điệu “Múa sen”

Tiếp đó, Chư Tăng và Phật tử xưng tán Đức Quan Âm qua bài kệ ca ngợi công đức của Ngài.

Kệ xưng tán Quán Thế Âm Bồ Tát

Và phóng sinh để mong cầu cho mọi người được an vui, hạnh phúc.

Quy y chúng sinh

Trong tiếng niệm “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”, mọi người nhiễu quanh Tôn Tượng của Ngài.

Nhiễu quanh Tôn Tượng Bồ Tát Quan Âm

Kết thúc buổi lễ ở Bảo Tháp là phần hồi hướng, cầu nguyện cho Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc

Nghi lễ tại Chánh điện: Khoảng hơn 10 giờ, toàn thể Phật tử trang nghiêm cung thỉnh Hòa thượng trụ trì và Chư Tôn đức quang lâm Chánh điện để tiếp tục 100 lễ của khóa lễ “Ngũ Bách Danh”. Nữ Phật tử với giọng tha thiết đọc bài viết của Hòa thượng trụ trì “Cõi nhân gian có Bồ Tát hiện thân”

Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm Chánh điện

Quán Tự Tại hay Quán Thế Âm là hồng danh của Bồ Tát nổi tiếng là linh cảm có đôi mắt ngấn lệ nhìn xuống cõi nhân gian đau khổ. Bồ tát được định nghĩa là con người tỉnh thức và đang giúp người khác cũng tỉnh thức. Tứ nguồn gốc Phạn ngữ Avalokitesvara, Quán Tự Tại là cách dịch mới, xưa dịch là Quán Thế Âm. Tâm kinh nói rằng: “Khi Bồ Tát quán chiếu sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tính. Do đó, Người vượt thoát được mọi đau khổ ách nạn, và thấy sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Đây chính là hùng lực từ bi căn bản để Bồ Tát ứng thân tùy hiện cứu độ nhân gian. Bằng nguyện lực, Ngài hiện thân qua nhân gian nhiều hơn cả với thân phụ nữ và đặc biệt với ứng thân là một vị Tăng đời nhà Đường, có ngày Đản sinh 19 tháng 2 Âm lịch, ngày Thánh đạo 19 tháng 9 và ngày viên tịch 19 tháng 6 Âm lịch. Được kể lại, do một nhân duyên cảm ứng từ Bồ Tát, Cố Đại Hòa thượng đã chọn ngày 19 tháng 2 Âm lịch hàng năm là ngày khánh thành ngôi chùa An Lạc và đến nay qua nhiều năm, vào ngày vía Bồ Tát vẫn vọng về âm hưởng bài thơ tán thán công đức khai sơn tạo tự của Đức Hòa thượng tiên nhiệm.

Nhờ ở hùng tâm Phật độ trì,
Ngôi chùa An Lạc thật uy nghi.
Ba tầng kiến trúc phô muôn vẻ,
Bốn mái vươn lên đối phụng quỳ.
Thiết trí tân kỳ ngôi Chánh điện,
Trang hoàng cổ kính cửa Từ Bi.
Công trình kiến trúc này ai nhỉ?
Quảng Thạc thầy tôi tiếng đáng ghi.
                       (Phật tử Nguyễn Bá Ngà 1970).

Ca đoàn Trầm hương vang lên bài hát “Trầm hương đốt” để cúng dường Chư Phật, Chư Bồ Tát.

Ca khúc “Trầm hương đốt”

Dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng trụ trì, đại chúng tiếp tục khóa lễ “Ngũ Bách Danh”

Khóa lễ “Ngũ Bách Danh”

Sau đó là lễ sám và hồi hướng

Lễ Sám

Có cả khách nước ngoài đến dự lễ

Tiếng chuông vừa vang lên, giọng đọc của nữ Phật tử lại tha thiết đọc bài viết của Hòa thượng Thích Thanh Tùng “Giọt lệ của Bồ Tát”.

Từng dòng thời gian trôi qua lâu xa, giọt lệ xanh biếc của Bồ Tát đại từ cứ luôn tuôn chẩy xuống cõi người không dứt, làm cho người học đạo Bát Nhã Ba La Mật Đa thấy Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức là mộng ảo, là không. Và một buổi sáng, từ cõi không, người học đạo thấy nỗi đau của vô vàn chúng sinh trong da thịt mình, thấy nỗi đau của cánh hoa úa trên môi đắng mình, thấy nỗi đau không bến bờ của từng dòng sông trong trái tim mình. Và một buổi sáng nữa, khi nỗi sợ hãi ngàn đời chấm dứt, người học đạo thấy núi xanh trở lại, dòng sông ca hát trở lại, chim hót ca trở lại. Cánh cửa đại nguyện Bồ Tát của người học đạo cũng bắt đầu mở ra từ đây”.

Giọng đọc của nữ Phật tử vừa dứt cũng là kết thúc nghi lễ “Vía Quan Âm”, Chư Tăng và Phật tử làm lễ tam quy Phật, Pháp, Tăng thật trang nghiêm, thành kính.

Phần cuối, để ca ngợi công đức “Đại Từ, Đại Bi, cứu độ chúng sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm”, Phật tử Phương Mai dâng lên bài ca “Quán Thế Âm”, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy và bài “Lạy Phật Quan Âm” sáng tác của Hàn Châu.

Phật tử Phương Mai

Toàn thể đại chúng đứng dậy, trang nghiêm cung thỉnh Chư Tôn Đức hồi quy phương trượng.

Cung thỉnh Chư Tôn Đức hồi quy phương trượng

Sau đó mọi người xuống trai đường để thụ lộc, thật vui và ngon miệng.

Thụ lộc chay

Khách nước ngoài cũng tham dự cơm chay

Kính mời quý vị xem clip dưới đây tường thuật buổi lễ. Nam Mô A Di Đà Phật.

Tin, ảnh, video: BBT website Chùa An Lạc