Trang chủ 01-Chùa An Lạc Lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm PL 2560-DL 2016

Lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm PL 2560-DL 2016

1102
0

Lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm PL 2560-DL 2016

Ngày 19 tháng 2 năm Bính Thân (27-3-2016), Chư Tăng và Phật tử chùa An Lạc đã trang nghiêm, long trọng tổ chức lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm và kỷ niệm 44 năm ngày khánh thành chùa An Lạc (1972-2016).

Sau 3 hồi chuông trống Bát nhã, lễ vía Bồ Tát được tổ chức tại bảo tháp.

ViaQuanAm_16_01

Phật tử Diệu Phụng đọc bài “Bậc Vô Úy Thí Bồ Tát”

ViaQuanAm_16_02

ViaQuanAm_16_02a

Chư Tăng và Phật tử niệm hương, cầu Phật gia bị

ViaQuanAm_16_03

Hòa thượng Thích Thanh Tùng làm lễ sái tịnh

ViaQuanAm_16_04

Chư Tăng và Phật tử đồng tụng thời kinh ngợi ca công đức Bồ tát

ViaQuanAm_16_05

Tiếp đến là vũ điệu dâng hoa cúng dường

ViaQuanAm_16_06

Phóng sinh cầu an

ViaQuanAm_16_07

Chư Tăng và Phật tử kinh hành nhiễu tháp 3 vòng niệm danh hiệu Phật và Bồ tát.

ViaQuanAm_16_08

ViaQuanAm_16_09

Tiếp đến, Chư Tăng và Phật tử vân tập tại Chánh điện. Phật tử Diệu Phụng kính đọc bài “Cõi nhân gian có Bồ tát hiện thân” bài viết của Hòa thượng Thích Thanh Tùng, trụ trì chùa An Lạc.

ViaQuanAm_16_10

ViaQuanAm_16_10a

Ca đoàn Trầm Hương của chùa dâng cúng ca khúc “Trầm hương đốt”

ViaQuanAm_16_11

Sau đó, Chư Tăng và Phật tử tiếp tục khóa lễ “Ngũ bách danh”

ViaQuanAm_16_12

Kính mời quý vị xem chi tiết trong video clip dưới đây. Nam Mô A Di Đà Phật

Tin, ảnh, video: ĐỨC TẾ