Trang chủ 01-Chùa An Lạc Lễ húy nhật lần thứ 6 của cụ Phạm đình Phan, …

Lễ húy nhật lần thứ 6 của cụ Phạm đình Phan, …

236
0

Ngày 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (11-2-2019), thân quyến của Hòa thượng Thích Thanh Tùng, trụ trì Chùa An Lạc đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 6 của cụ PHẠM ĐÌNH PHAN, Pháp danh Phúc Kiến, sinh năm Ất Sửu, mệnh chung giờ Kỷ Dậu, ngày 7 tháng Giêng năm Quý Tỵ, hưởng thọ 90 tuổi.

Cũng trong ngày hôm nay các thân quyến cùng tổ chức lễ giỗ cho các chân linh:

-Chân linh PHẠM NGỌC QUÁT, Pháp danh Thiện Đức, mệnh chung ngày 7 tháng 1 năm Đinh Dậu, hưởng thọ 93 tuổi.

-Chân linh DOÃN PHƯỢNG, hiệu Diệu Loan, sinh năm Quý Tỵ, mệnh chung ngày 3 tháng 1 năm Mậu Tuất.

-Chân linh NGUYỄN THÚY QUỲNH. Pháp danh Diệu Đức, sinh năm Tân Sửu, mệnh chung ngày 22 tháng 11 năm mậu Tuất, hưởng dương 58 tuổi.

-Chân linh HÀ VĂN TẠI, Pháp danh Phúc Dương, mệnh chung ngày 29 tháng 12 năm Đinh Dậu.

-Chân linh DƯƠNG VĂN TÚ, Pháp danh Phúc An, mệnh chung ngày 6 tháng 1 năm Đinh Dậu.

Chương trình lễ húy nhật của các chân linh gồm 4 phần:

PHẦN 1: Chư tăng và các thân quyến đã trang trọng làm lễ thỉnh các chân linh từ Phòng thờ lên Chánh điện để lễ Phật và cầu Phật gia hộ.

Lễ thỉnh các chân linh lên lễ Phật

PHẦN 2: Chư Tăng và Phật tử cùng thân quyến tụng kinh cầu siêu cho các chân linh tại Chánh điện.

Cung thỉnh Chư Tăng, Chư Ni lên Chánh điện tụng kinh cầu siêu

Tuyên đọc sớ văn

PHẦN 3: Chư Tăng làm lễ cúng cơm, thân quyến của các chân linh hồ quỳ tại các bàn thờ để dâng cơm và dâng sớ văn cầu nguyện cho các chân linh được siêu sinh Tịnh độ.

Dâng cơm
Hóa sớ

PHẦN 4: Cúng dường trai Tăng. Hòa thượng Thích Thanh Tùng thay mặt thân quyến của các chân linh dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng. Hòa thượng chứng minh ban đạo từ ca ngợi công đức cúng dường báo hiếu của các thân quyến. Sau đó Chư Tăng, Chư Ni tụng kinh cầu Phật gia hộ cho các chân linh. Thân quyến của các chân linh thành kính cúng dường Tứ sự, Chư Tôn Đức Tăng, Ni đã ai mẫn nạp thọ vật phẩm cúng dường. Cùng thời điểm này, tại trai đường, thân quyến của các chân linh mời chư vị Phật tử cùng thụ trai và cầu nguyện cho chư vị chân linh được sinh về cõi Phật.

HT. Thích Thanh Tùng cùng thân quyến của các chân linh đảnh lễ dâng lời tác bạch

Hòa thượng chứng minh ban đạo từ ca ngợi công ơn hiếu hạnh

Chư Tăng Chư Ni tụng kinh cúng Phật và cầu nguyện cho các chân linh

Thân quyến của các chân linh
Cúng dường Tứ Sự

Thân quyến và các vị Phật tử thọ lộc

Tin, ảnh, video: BBT Website Chùa An Lạc.