Trang chủ 01-Chùa An Lạc Lễ húy nhật lần thứ 22 Hòa thượng Thích Quảng Thạc

Lễ húy nhật lần thứ 22 Hòa thượng Thích Quảng Thạc

501
0

Lễ húy nhật lần thứ 22 Hòa thượng Thích Quảng Thạc

Hàng năm vào ngày 6 tháng Chạp Âm lịch, môn đồ pháp quyến và Phật tử Chùa An Lạc đều long trọng và thành kính tưởng niệm ngày viên tịch của vị thầy khai sơn tạo tự,

Hôm nay, ngày 6 tháng Chạp năm Đinh Dậu (22-1-2018), ngay từ sáng sớm, Đại lão Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt nam, kế thế Trưởng Hệ phái Vĩnh Nghiêm đã đến niệm hương, cúng dường và cầu nguyện cho cố Hòa thượng Thích Quảng Thạc.

Chư Tăng và Phật tử Chùa An Lạc còn vinh hạnh được cung nghing Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt nam, chứng minh đạo sư Hệ phái Vĩnh nghiêm, Viện chủ Linh Phong Thiền Uyển (Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng Chư Tôn Thiền Đức, quý Ni trưởng, quý Ni sư, Chư Tăng, Chư Ni và đông đảo Phật tử đến dự.

Trên bàn thờ, chúng tôi nhận thấy có các lẵng hoa quả và phẩm vật cúng dường của các chùa: -Tổ đình Vĩnh Nghiêm, -Chùa Lâm Tế, Quận 1, -Thanh Minh Thiền viện, -Chùa Pháp Hoa, Pháp Vương, Liên Hoa, -Chùa Hải Đức, Phú Nhuận, -Tăng chúng Chùa Kim Cương, -Chùa Phổ Chiếu, Gò Vấp, -Chùa Vĩnh Nghiêm, Vũng Tàu, -Chùa Hòa Bình, Quận 10, -Chùa Tiên Long, -Tổ đình Sùng Đức, -Chùa Giác Ngạn, Phú Nhuận, -Tổ đình Linh Sơn, Quận 1, -Phước Long Cổ Tự, -Chùa Bảo Quang, Tân Phú, -Đạo tràng Chùa Thanh Nguyên, -Chùa Bạch Liên, -Quan Âm Tu Viện, -Chùa Giác Minh, Quận 10, …

Bàn thờ Hòa Thượng Thích Quảng Thạc

Bàn thờ giỗ lần thứ 22 Hòa Thượng Thích Quảng Thạc

QT22_02

Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp

QT22_03

QT22_04

QT22_05

QT22_06

QT22_07

QT22_08

QT22_09

QT22_10

QT22_11

QT22_12

QT22_13

QT22_14

QT22_15

QT22_16

QT22_17

QT22_18

QT22_19

QT22_20

QT22_21

Mở đầu buổi lễ Ban Kinh sư cử hành nghi thức “Lễ Phật thỉnh Giác linh Hòa thượng” tại Chánh điện

QT22_22

QT22_23

Tiếp đến, Hòa thượng Thích Thanh tùng, thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cung thỉnh Chư tôn Thiền đức phát tâm Bồ đề tụng thời kinh “Cầu siêu” để Giác linh Hòa thượng được cao đăng Phật quốc.

QT22_24

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính Bạch Chư Tôn

Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng
Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Quý Chư Ni

Hôm nay, môn đồ pháp quyến và các hàng Phật tử chúng con có duyên sự xin đê đầu đãnh lễ dâng lời tác bạch.

A DI ĐÀ PHẬT

Hôm nay là lễ Húy Nhật Kỷ Niệm Lần Thứ Hai Mươi Hai ngày Cố Hòa Thượng Nghiệp Sư của chúng con viên tịch. Để báo đáp hồng ân giáo dưỡng trong muôn một và để tưởng niệm một đời hiến dâng cho Đạo pháp, môn đồ pháp quyến cùng các hàng Phật tử chúng con vâng lời Phật dạy, thiết lễ Trai Tăng truy tiến Tôn Sư trang trọng.

Giờ đây, chúng con xin ra bái yết và cung thỉnh trên Chư Tôn Đức từ bi bố thí một thời kinh siêu độ. Cúi xin trên Chư Tôn Đức từ bi hứa khả để Giác linh Nghiệp Sư chúng con được cao đăng Phật quốc và pháp quyến môn đồ cùng hàng Phật tử chúng con được thấm nhuần ơn phước.

A DI ĐÀ PHẬT

Trên Chư Tôn đã hứa khả, môn đồ pháp quyến cùng các hàng Phật tử chúng con tbành tâm đãnh lễ cúng dường tam bái.

QT22_25

QT22_26

Đồng thời, Ban kinh sư cử hành nghi lễ “Cúng Giác linh Hòa thượng” tại bàn thờ Hòa thượng ở nhà Tổ.

QT22_27

QT22_28

Cuối cùng là nghi lễ “Trai nghi” tiên hiến Thập phương Phật, Chư Đại Bồ tát, Lịch Đại Tổ sư và Hiện tiền Tăng, Ni.

QT22_29

QT22_30

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính Bạch Chư Tôn

Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng
Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Quý Chư Ni

Hôm nay, môn đồ pháp quyến và các hàng Phật tử chúng con có duyên sự xin đê đầu đãnh lễ dâng lời tác bạch.

A DI ĐÀ PHẬT

Hôm nay là lễ Húy Nhật Kỷ Niệm Lần Thứ Hai Mươi Hai ngày Cố” Hòa Thượng Nghiệp Sư của chúng con viên tịch. Để báo đáp hồng ân giáo dưỡng trong muôn một và để tưởng niệm một đời hiến dâng cho Đạo pháp, môn đồ pháp quyến cùng các hàng Phật tử chúng con vâng lời Phật dạy, thiết lễ Trai Tăng truy tiến Tôn Sư và đê đầu cung thỉnh Chư Tôn Đức.

Vì Đạo tình, vì lòng lân mẫn đến Giác linh Cố Hòa Thượng Nghiệp Sư chúng con, Chư Tôn Đức không ngại đường xa, Phật sự bận rộn cuối năm, đáp lời thỉnh cầu nhất tâm của chúng con đã quang lâm trụ xứ để niệm hương cầu nguyện và chứng minh Trai lễ.

Giờ đây, Chư Tôn đã an trú trong chánh niệm, theo chương trình sau khóa lễ cầu siêu, chúng con thành tâm thiết lễ trai nghi tiên hiến Thập Phương Phật, Chư Đại Bồ Tát, Lịch Dại Tổ Sư và thứ nữa, cúng dường Hiện Tiền Tăng. Cúi xin Chư Tôn từ bi doãn nạp để Giác Linh Nghiệp Sư chúng con được cao đăng Phật quốc và môn đồ pháp quyến chúng con được ân triêm công đức.

A DI ĐÀ PHẬT

Trên Chư Tôn đã từ bi doãn nạp, môn đồ pháp quyến và các hàng Phật tử chúng con thành tâm đãnh lễ cúng dường tam bái.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Lễ Húy Nhật của nghiệp sư chúng con đến đây đã hoàn mãn, với lòng thành kính, chúng con xin sám hối những thiếu sót sai lầm trong khi trai lễ diễn tiến và thành tâm cầu nguyện Chư Tôn Đức pháp thể an khang, huệ đăng thường chiếu, phật sự viên thành

NAM MÔ ‘HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT

QT22_31

QT22_32

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ban đạo từ

QT22_33

QT22_34

QT22_35

Cúng dường tứ sự

QT22_36

QT22_37

Phật tử thọ lộc cỗ chay

QT22_38

Tin, ảnh, video clip: Đức Tế