Trang chủ 01-Chùa An Lạc Lễ húy nhật HT. Thích Quảng Thạc lần thứ 20

Lễ húy nhật HT. Thích Quảng Thạc lần thứ 20

1115
0

Lễ húy nhật HT. Thích Quảng Thạc lần thứ 20

Ngày 6 tháng Chạp năm Ất Mùi (15-1-2016) Môn đồ pháp quyến và Phật tử chùa An Lạc đã long trọng cử hành ngày giỗ cố Hòa Thượng Thích thượng Quảng hạ Thạc.

Hơn một tuần lễ Chư Tăng và Phật tử đã tụng kinh Pháp Hoa và Kinh Di Đà để hồi hướng công đức cầu nguyện cho giác linh Hòa thượng. Mấy ngày nay, Phật tử về chùa để trưng hoa trái, chuẩn bị các món chay để cúng dường Trai Tăng, không khí rất trang nghiêm, thành kính.

Ngay từ sáng sớm ngày 6, Chư Tăng và Phật tử chùa An Lạc hân hoan cung đón HT. Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng hệ phái Vĩnh Nghiêm đến niệm hương cúng dường HT Thích Quảng Thạc. Chư tôn Thạc đức của nhiều tự viện trong và ngoài thành phố hoan hỷ nhận lời thỉnh mời đã quang lâm và đem lễ vật tới chùa An Lạc để cúng dường Hòa thượng
Thích Quảng Thạc.

01_LinhGiac
Ni chúng chùa Linh Giác – Đà Lạt
02_VinhNghiemPhanRang
Chùa Diệu Nghiêm – Phan Rang
03_HaiDuc_PhuNhuan
Chùa Hải Đức – Phú Nhuận
04_ThanhMinhThienVien
Thanh Minh Thiền Viện
05_VinhNghiem_VungTau
Chùa Vĩnh Nghiêm – Vũng Tàu
06_ToDinhVinhNghiem
Tổ đình Vĩnh Nghiêm
07_ThanhNguyen
Chùa Thanh Nguyên
08_BachLien
Chùa Bạch Liên
09_HienQuang
Chùa Hiển Quang
10_KimLien_Quan4
Chùa Kim Liên – Quận 4
11_GiacNgan
Chùa Giác Ngạn
12_KimCuong
Chùa Kim Cương
13_PhapHoa_Quan3
Chùa Pháp Hoa – Quận 3
14_HePhaiVinhNghiem
Các chùa thuộc Hệ phái Vĩnh Nghiêm
15_SungDuc
Tổ đình Sùng Đức
16_GiacMinh_Quan10
Chùa Giác Minh – Quận 10
17_HoaBinh_CanGiuoc
Chùa Hòa Bình – Cần Giuộc
18_NietBan_Quan4
Chùa Niết Bàn – Quận 4
19_LinhSon_Quan1
Tổ đình Linh Sơn – quận 1

. . .

Mở đầu buổi lễ, Ban kinh sư đã cử hành lễ bái Phật, thỉnh Giác linh Hòa thượng tại Chánh điện chùa An Lạc.

20_BaiPhatThinhLinh
Lễ bái Phật, thỉnh Giác linh Hòa thượng

Tiếp đến cung thỉnh Chư Tôn Đức vân tập tại nhà thờ Tổ, nơi bài trí bàn thờ của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thạc, Trưởng tử Thích Thanh Tùng, thay mặt môn đồ pháp quyến và Phật tử chùa An Lạc dâng lời tác bạch cung thỉnh Chư Tôn Đức bố thí một thời kinh siêu độ để cầu nguyện cho Giác linh của Hòa thượng Thích Quảng Thạc được cao đăng Phật quốc.

21_DangLoiTacBach
Dâng lời tác bạch

TacBach 1

Sau ba hồi chuông trống Bát Nhã, Chư Tôn Đức quang lâm Chánh điện để tụng kinh Di Đà cầu siêu cho Giác linh Hòa thượng.

23_ChuTonDucTungKinh
Chư Tôn Đức tụng kinh cầu siêu

24_TungKinh

Đồng thời tại nhà thờ Tổ, Ban kinh sư cũng tiến hành lễ cúng Giác linh Hòa thượng

25_CungGiacLinhHT
Cúng Giác linh Hòa thượng

26_CungGiacLinh

Sau nghi lễ tụng kinh và cúng Giác linh, HT. Thích Thanh Tùng, trụ trì chùa An Lạc, dâng lời tác bạch cúng dường Trai Tăng.

TacBach 2

Chư Tôn Đức đã từ bi hứa khả, ban bố Đạo từ và thọ trai

28_BanDaoTu
Ban bố Đạo từ

29_CungNgoThoTrai

30_ThoTrai
Chư Tôn Đức Tăng – Ni thọ trai

31_ThoTrai

Hòa thượng Thích Thanh Tùng cùng Phật tử thành kính cúng dường Tứ Sự

32_CungDuongChuTang
Cúng dường chư Tăng
33_CungDuongChuNi
Cúng dường Chư Ni

Lúc này tại Trai đường, Phật tử trong và ngoài chùa hoan hỷ thụ lộc chay.

34_PTThoTrai
Phật tử và quý khách hưởng lộc chay

35_ThoTrai

Xin mời quý vị xem video clip dưới đây

Tin, ảnh, video: ĐỨC TẾ