Trang chủ 01-Chùa An Lạc Lễ Húy nhật Hòa Thượng Chân Thường lần thứ 23

Lễ Húy nhật Hòa Thượng Chân Thường lần thứ 23

1073
0

Lễ Húy nhật Hòa Thượng Chân Thường lần thứ 23

Ngày 7 tháng 11 Binh Thân (5-12-2016), môn đồ pháp quyến và Phật tử chùa An Lạc trang nghiêm thành kính tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 23 ngày viên tịch của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Bản Như, Đạo hiệu Chân Thường, xuất thế năm Nhâm Tý (1912), trụ thế 82 năm, viên tịch năm Quý Dậu (1993).

Sáng ngày 7 tháng 11 sau lễ bái Phật, thỉnh Giác linh Hòa thượng, Chư Tôn thiền đức và quý vị Phật tử đã vân tập tại Chánh điện để tụng Kinh Di Đà, cầu nguyện cho giác linh Hòa thượng được cao đăng Phật quốc.

Tại nhà thờ Tổ, Ban kinh sư cử hành lễ cúng Giác linh trong tiếng cổ nhạc truyền thống. Cuối cùng, Hòa thượng Thích Giác Hội thay mặt môn đồ pháp quyến cung thỉnh Chư Tôn đức thọ trai cúng dường để cầu nguyện cho Hòa Thượng được về cõi Phật. Các Phật tử cũng được thọ lộc cơm chay tại nhà trù. Dưới đây là một số hình ảnh và video clip, kính mời quý vị cùng xem. A Di Đà Phật.

h_01
Bàn thờ Tổ
h_02
Hòa thượng Chân Thường
h_03
Hoa cúng dường

h_04

h_05

h_06

h_07

h_08

h_09

h_10
Chư Tôn Đức và Phật tử tụng kinh cầu siêu

h_11

h_12

h_13
Dâng sớ văn

h_14

h_15
Phóng sinh
h_16
Cúng Giác linh Hòa thượng

h_17

h_18
Cúng dường trai Tăng
h_19
Hòa thượng Thích Giác Hội
h_20
Hòa thượng Thích Giác Hội cúng dường tứ sự tới Chư Tôn Đức
h_21
Chư Tôn Đức thọ trai
h_22
Phật tử thọ lộc

h_23

h_24

h_25

Tin, ảnh, video: ĐỨC TẾ