Trang chủ 01-Chùa An Lạc Lễ giỗ lần thứ 3 cụ Phạm Đình Phan, Pháp danh Phúc...

Lễ giỗ lần thứ 3 cụ Phạm Đình Phan, Pháp danh Phúc Kiến

1150
0

Lễ giỗ lần thứ 3 cụ Phạm Đình Phan, Pháp danh Phúc Kiến

Ngày 7 tháng Giêng năm Bính Thân (14-2-2016), nam tử đầu Phật xuất gia HT.Thích Thanh Tùng cùng quyến thuộc đã tổ chức long trọng lễ giỗ lần thứ 3 của cụ Phạm Đình Phan, pháp danh Phúc Kiến tại chùa An Lạc.

Theo lời thỉnh mời của hiếu chủ, đông đảo Chư Tăng Ni đã quang lâm để niệm hương cúng dường, tụng kinh cầu siêu cho hương linh và hoan hỷ dự lễ cúng dường trai Tăng để hiếu chủ được ân triêm công đức.

Chương trình gồm 5 phần: Lễ tiếp linh, lễ bái Phật, lễ cầu siêu, lễ cúng cơm và lễ cúng dường trai Tăng.

1-Lễ tiếp linh: Đúng 8 giờ, Ban kinh sư cùng gia quyến cụ Phan long trọng, kính cẩn làm lễ thỉnh hương linh cụ về chùa để bái Phật cùng con cháu.

CuPhan3_01
Bàn thờ cụ Phan
CuPhan3_02
Ban kinh sư làm lễ tiếp dẫn hương linh
CuPhan3_03
Con cháu cụ thành tâm thiết lễ
CuPhan3_04
Đồng kính bái

Xin kính mời quý vị xem video clip “Lễ Tiếp Linh”

2-Lễ bái Phật: Sau lễ thỉnh linh là lễ Phật tại Đại hùng Bửu điện chùa An Lạc, đông dảo thân bằng quyến thuộc của cụ đã thành tâm kính lễ Phật để cầu nguyện cho hương linh của cụ được về đất Phật.

CuPhan3_05
Đại hùng Bửu điện chùa An Lạc

CuPhan3_06

CuPhan3_07

CuPhan3_08
Ban kinh sư làm lễ bái Phật
CuPhan3_09
Con cháu thành tâm kính lễ Phật

CuPhan3_10

Kính mời quý vị xem video clip “Lễ bái Phật”

3-Lễ cầu siêu: Tiếp theo chương trình, đại diện hiếu chủ thành kính dâng lời tác bạch thỉnh cầu Chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ bố thí cho thời kinh siêu độ để cầu nguyện cho hương linh cụ Phạm Đình Phan, Pháp danh Phúc Kiến được siêu thăng Phật quốc.

CuPhan3_11
Nam tử đầu Phật xuất gia, HT Thích Thanh Tùng
CuPhan3_12
Đại diện hiếu tử dâng lời tác bạch

To_1

CuPhan3_13
Lễ Phật
CuPhan3_14
Tụng kinh cầu siêu

CuPhan3_15

CuPhan3_16
Phóng sinh
CuPhan3_17
Dâng sớ văn

Xin kính mời quý vị xem video clip “Thời kinh cầu siêu”

4-Lễ cúng cơm: Sau khóa lễ tụng kinh cầu siêu, Ban kinh sư cử hành lễ cúng cơm tại bàn thờ cụ Phan. Đại diện con cháu dâng cơm dâng nước cúng dường cụ.

CuPhan3_18
HT. Thích Thanh Tùng sắp đặt hương hoa, vật phẩm
CuPhan3_19
Quyến thuộc thành tâm cúng dường cụ
CuPhan3_20
Ban kinh sư cúng cơm
CuPhan3_21
Dâng cơm dâng nước
CuPhan3_22
Dâng sớ văn
CuPhan3_23
Hóa sớ

Kính mời quý vị xem video clip “Lễ cúng cơm”

5-Cúng dường trai Tăng: Tiếp nối chương trình, đại diện gia đình hiếu tử dâng lời tác bạch thành tâm cúng dường Chư Tôn Đức. Chư Tăng – Ni đã từ bi hứa khả và còn ban lời pháp nhũ ca ngợi gia đình hiếu tử noi gương Đức Mục Kiền Liên nhờ thần lực của Chư Tăng để hộ trì cho hương linh cụ Phan được siêu sinh Lạc quốc.

CuPhan3_24
Chư Tôn Đức vân tập Trai đường
CuPhan3_25
Dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng

To_2

CuPhan3_26
HT ban pháp nhũ tán thán công đức hiếu chủ
CuPhan3_27
Niệm Phật cầu nguyện hương linh cụ Phan
CuPhan3_28
Tụng kinh cúng Phật

CuPhan3_29

CuPhan3_30
Chư Tôn Đức thọ trai
CuPhan3_31
Cúng dường tứ sự
CuPhan3_32
Phật tử và quyến thuộc thọ lộc

CuPhan3_33

CuPhan3_34

Kinh mời quý vị xem video clip “Cúng dường trai Tăng”

Buổi lễ hoàn mãn, mọi người đều thành tâm cầu nguyện cho hương linh cụ Phan được siêu thoát và cầu nguyện cho những người trong gia đình cụ được “An khang – Thịnh vượng – Vạn sự cát tường như ý”.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tin, anh, video clip: ĐỨC TẾ