Trang chủ 01-Chùa An Lạc Cúng dường trường hạ PL 2563 – DL 2019

Cúng dường trường hạ PL 2563 – DL 2019

325
0

An cư kiết hạ là pháp tu của người xuất gia trong ba tháng hạ (bắt đầu từ ngày Phật Thích Ca Đản sinh 15/4 Âm lịch cho đến ngày Lễ Vu Lan 15/7 Âm lịch), đây là truyền thống lâu đời của Phật giáo.

Truyền thống này đã có từ thời đức Phật nhưng thực ra pháp an cư không phải do Đức Phật chế định mà Ngài đã tùy thuận theo hoàn cảnh, thiên nhiên của xã hội Ấn Độ đương thời để áp dụng cho hàng đệ tử xuất gia của mình.

An cư là một trong các pháp trọng yếu để giúp người tu sĩ có thời gian thúc liễm thân tâm, trau dồi đạo nghiệp trong đời sống tu hành của Tăng Đoàn Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Chữ an nghĩa là yên, chữ nghĩa là ở, tức là mọi hành giả thân thì không đi ra khỏi trường hạ, tâm thì chuyên cần theo thời khóa tu học, nương nhờ sự chỉ dạy của bậc đạo sư đức cao, vọng trọng. Chính vì vậy, an cưlà ở yên một chỗ, chuyên cần tu học, giữ cho thân tâm thanh tịnh, tĩnh lặng và sáng suốt không bị các duyên trần sai sử.

Thật ra, vào thời đức Phật còn tại thế, Ngài đã chọn mùa an cư là mùa mưa, không hẳn là mùa Hạ như lịch của Việt Nam hiện giờ. Theo lịch của Ấn Độ thì một năm được chia thành ba mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Mùa nắng kể từ giữa tháng 2 đến tháng 6. Mùa mưa kể từ nửa cuối tháng 6 đến khoảng nửa đầu tháng 10. Mùa lạnh là những tháng còn lại. Truyền thống Phật giáo Nguyên thủy y cứ theo lịch này nên bắt đầu Vũ Kỳ An Cư (Vassavāsa) từ ngày 16 tháng 6 (tháng Āsālha) và kết thúc vào ngày 16 tháng 9 (tháng Āssina). Nếu an cư được bắt đầu vào ngày 16 tháng 6 thì gọi là Tiền an cư (Purimikavassà). Còn nếu như có duyên sự không thực hiện Tiền An Cư được mà phải dời lại một tháng sau, tức bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 và kết thúc vào ngày 16 tháng 10 thì gọi là Hậu An Cư (Pacchimikàvassà). Truyền thống Phật giáo Bắc truyền, thông thường thì bắt đầu kỳ an cư vào sau lễ Phật đản, tức là từ ngày 16 tháng 4 và kết thúc vào ngày 16 tháng 7 âm lịch. Phật giáo Bắc tông dùng cụm từ An Cư Mùa Hạ (An Cư Kiết Hạ) thay cho cụm từ An Cư Mùa Mưa (Vũ Kỳ An Cư). Sự sai khác về thời gian trong hai truyền thống này là do có  sự sai khác về điều kiện thời tiết khí hậu của từng quốc độ.

Đối với những người tu sĩ, sau khi thọ giới Tỳ kheo, thường được khuyến khích tu học trong mùa hè “an cư kiết hạ“, cứ mỗi năm ba tháng âm lịch. Sau ba tháng ấy, được kể là một tuổi hạ. Theo Tứ Phần Luật, Tỳ kheo được phân chia làm 4 cấp theo tuổi hạ được tính: Hạ Tọa (0 đến 9 hạ), Trung Tọa (10 đến 19 hạ), Thượng tọa (20 đến 49 hạ) và Trưởng Lão (50 hạ trở lên).

Vì ý thức trách nhiệm đối với đạo Pháp, vì cảm mến đức độ của Chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni lo tu học trong ba tháng. Vì mong muốn tạo được cơ hội cho chư vị Phật tử gieo duyên lành với Tam bảo và tạo công đức để làm tư lương cho con đường hành thiện của mình nên các Phật tử đóng góp tịnh tài, tịnh vật để cúng dường các trường hạ.

Năm nào cũng vậy, sau lễ Phật đản, quý vị Phật tử chùa An Lạc sắm sanh phẩm vật và tịnh tài, dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng trụ trì Thích Thanh Tùng đi cúng dường một số trường hạ trong thành phố Hồ Chí Minh. Dưới đây Ban biên tập Website chùa An Lạc xin giới thiệu một số hình ảnh và video clip cúng dường trường hạ năm 2019 để quý vị Phật tử trong chùa liễu chi. Nam Mô A Di Đà Phật.

1-Chùa Kim Liên (trường hạ Chư Ni, quận 4)

2-Chùa Dược Sư (trường hạ Chư Ni, quận Bình Thạnh)

3-Chùa Phổ Quang (trường hạ Chư Tăng, quận Tân Bình)

4-Chùa Vĩnh Nghiêm (trường hạ Chư Tăng, quận 3)

5-Chùa Vạn Thọ (trường hạ Chư Tăng, quận 1)

6-Chùa Từ Nghiêm (trường hạ Chư Ni, quận 10)

7-Chùa Long An (trường hạ Chư Tăng, quận 1)

8-Chùa Linh Sơn (trường hạ Chư Tăng, quận 1)

9-Chùa Chơn Giác (trường hạ Chư Tăng, huyện Nhà Bè)

10-Chùa Hải Đức (trường hạ Chư Tăng, huyện Cần Giờ)

11-Chùa Thạnh Phước (trường hạ Chư Ni, huyện Cần Giờ)

Tin, ảnh, video: BBT Website Chùa An Lạc