Trang chủ 01-Chùa An Lạc Cúng dường trường hạ PL 2562 – DL 2018

Cúng dường trường hạ PL 2562 – DL 2018

591
0

Cúng dường trường hạ PL 2562 – DL 2018

Truyền thống an cư có từ thời Đức Phật. Sau khi thành đạo dưới gốc cây Tất Bát La, Ngài đi về vườn Lộc Uyển, là nơi trước kia Ngài hành đạo, đó là năm 531 trước Công nguyên, Đức Phật an cư kiết hạ để giáo hóa cho 5 đệ tử: A Nhã Kiều Trần Như, Át Bệ, Bạt Đề, Ma Ha Câu Lỵ, Thập Lực Ca Diếp cùng an cư với Đức Phật và danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có từ thời đó.

Với lý do vì lòng từ bi của người xuất gia đối với côn trùng và những chồi non của cây cỏ đâm chồi nẩy nở khi trời mưa và cũng để người xuất gia có thời gian trau dồi thân tâm, phát huy giới định tuệ, trở về sống nội tâm nhiều hơn là ngoại cảnh.

Theo tiếng Pali Vasssa là An Cư Kiết Vũ, nghĩa là mùa mưa an vui, hạnh phúc để ám chỉ Chư Tăng tu học tốt. Theo Phật giáo Bắc Tông, sử dụng danh từ phổ thông là An Cư Kiết Hạ, nhập hạ thay cho Kiết Vũ.

Về thời gian an cư: Ở Ấn Độ, một năm có ba mùa: mùa lạnh, mùa mưa và mùa nắng. Mùa mưa bắt đầu từ 16 tháng 6 đến rằm tháng 9, Mùa lạnh từ tháng 9 đến tháng 2. Mùa nắng từ tháng 2 đến tháng 6.

Tại sao An cư ngày 16 mà không phải là ngày rằm? Ấn Độ xưa kia chia 1 tháng làm hai giai đoạn: 2 tuần đầu là thượng tuần kể từ mùng 1 đến rằm, hạ tuần từ 16 đến 30. Ngày 16 cũng là ngày mùng 1 của hạ tuần, do đó nên nhập hạ ngày 16, ra hạ ngày rằm, vì ngày rằm là ngày cuối của thượng tuần. Vì vậy theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì nhập hạ vào ngày 16/4 và mãn hạ vào ngày rằm tháng 7.

Chư Tăng Ni hàng năm phải an cư để thúc liễm thân tâm, trau giồi giới thân huệ mạng, tạm trú thời gian 3 tháng trong mùa mưa tại một trú xứ tự viện, trú xứ đó gọi là Trường hạ. Chư Tăng Ni nào không an cư không được tính tuổi hạ lạp (công đức tu hành), không được tính tuổi đạo, tính tuổi sanh mệnh của người con Phật, ghi nhận công đức quá trình cống hiến đời mình đi theo giáo pháp Đức Phật.

Người cư sĩ Phật tử hàng năm xin phép Chư Tôn giáo phẩm, Ban chức sự, Ban tổ chức Trường hạ để thường xuyên lui tới cúng dường tịnh tài, tịnh vật nhằm trợ duyên để Chư Tăng Ni an cư trong 3 tháng, góp phần bảo vệ và phát huy Chánh pháp sẽ có phước báo trí huệ vô lượng.

Với ý nghĩa và mục đích như trên nên hàng năm Phật tử Chùa An Lạc đều đi cúng dường các trường hạ ở một số quận, huyện trong thành phố. Ngày 6 tháng 5 Mậu Tuất (19-6-2018) dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thanh Tùng, Phật tử Chùa An Lạc đã hoan hỷ cúng dường 11 đạo tràng trường hạ gồm: Chùa Kim Liên (Quận 4), Chùa Dược Sư (Quận Bình Thạnh), Chùa Phổ Quang (Quận Tân Bình), Chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3), Chùa Từ Nghiêm (Quận 10), Chùa Vạn Thọ, Chùa Long An, Chùa Linh Sơn (Quận 1), Chùa Chơn Giác (Huyện Nhà Bè), Chùa Hải Đức và Chùa Thạnh Phước (Huyện Cần Giờ).

Dưới đây là một số hình ảnh và video clip “Cúng dường trường hạ PL 2562 – DL 2018” của Chùa An Lạc.

1-Trường hạ Chùa Kim Liên (Chư Ni):

KL01

KL02

KL03

KL04

KL05

2-Trường hạ Chùa Dược Sư (Chư Ni):

DS01

DS02

DS03

DS04

3-Trường hạ Chùa Phổ Quang (Chư Tăng):

PQ01

PQ02

PQ03

PQ04

4-Trường hạ Chùa Vĩnh Nghhiêm (Chư Tăng):

VN01

VN02

VN03

VN04

5-Trường hạ Chùa Vạn Thọ (Chư Tăng):

VT01

VT02

VT03

VT04

6-Trường hạ Chùa Từ Nghiêm (Chư Ni):

TN01

TN02

TN03

TN04

7-Trường hạ Chùa Long An (Chư Tăng):

LA01

LA02

LA03

LA04

8-Trường hạ Chùa Linh Sơn (Chư Tăng):

LS01

LS02

LS03

LS04

LS05

9-Trường hạ Chùa Chơn Giác (Chư Tăng):

CG01

CG02

CG03

CG04

10-Trường hạ Chùa Hải Đức (Chư Tăng):

HD01

HD02

HD03

HD04

HD05

11-Chùa Thạnh Phước (Chư Ni):

TP01

TP02

TP03

TP04

Xin mời quý vị xem video clip dưới đây:

BBT Website Chùa An Lạc.