Trang chủ 01-Chùa An Lạc Cúng dường trường hạ PL 2560 – DL 2016

Cúng dường trường hạ PL 2560 – DL 2016

1363
0

Cúng dường trường hạ PL 2560 – DL 2016

Hàng năm, vào mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Đại Đức Tăng Ni để trau dồi giới đức, thúc liễm thân tâm, Phật tử chùa An Lạc, kính ngưỡng Tam Bảo và trợ duyên để Chư Tăng Ni có điều kiện tu học trong 3 tháng tại các trường hạ.

Năm nay vào ngày 29 tháng 4 Bính Thân (4-6-2016), dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Thanh Tùng, đoàn Phật tử chùa An Lạc đã cúng dường tịnh tài, tịnh vật ở 11 trường hạ: Kim Liên, Dược Sư, Phổ Quang, Vĩnh Nghiêm, Vạn Thọ, Từ Nghiêm, Long An, Linh Sơn, Chơn Giác, Hải Đức và Thạnh Phước.

Dưới đây là một số hình ảnh và video clip về ngày cúng dường các trường hạ PL 2560 – DL 2016, mời quý vị cùng xem.

1-Chùa Kim Liên (Quận 4)

01_KiLien

02_KiLien

03_KiLien

04_KiLien

05_KiLien

06_KiLien

07_KiLien

2-Chùa Dược Sư (Quận Bình Thạnh)

08_DuocSu

09_DuocSu

10_DuocSu

11_DuocSu

12_DuocSu

13_DuocSu

3-Chùa Phổ Quang (Quận Tân Bình)

14_PhoQuang

15_PhoQuang

16_PhoQuang

17_PhoQuang

18_PhoQuang

19_PhoQuang

20_PhoQuang

4-Chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3)

21_VinhNghiem

22_VinhNghiem

23_VinhNghiem

24_VinhNghiem

25_VinhNghiem

5-Chùa Vạn Thọ (Quận 1)

26_VanTho

27_VanTho

28_VanTho

29_VanTho

30_VanTho

6-Chùa Từ Nghiêm (Quận 10)

31_TuNghiem

32_TuNghiem

33_TuNghiem

34_TuNghiem

35_TuNghiem

36_TuNghiem

37_TuNghiem

7-Chùa Long An (Quận 1)

38_LongAn

39_LongAn

40_LongAn

41_LongAn

8-Chùa Linh Sơn (Quận 1)

42_LinhSon

43_LinhSon

44_LinhSon

45_LinhSon

46_LinhSon

47_LinhSon

48_LinhSon

49_LinhSon

50_LinhSon

9-Chùa Chơn Giác (Huyện Nhà Bè)

51_ChonGiac

52_ChonGiac

53_ChonGiac

54_ChonGiac

55_ChonGiac

10-Chùa Hải Đức (Huyện Cần Giờ)

56_HaiDuc

57_HaiDuc

58_HaiDuc

11-Chùa Thạnh Phước (Huyện Cần Giờ)

59_ThanhPhuoc

60_ThanhPhuoc

61_ThanhPhuoc

62_ThanhPhuoc

63_ThanhPhuoc

64_ThanhPhuoc

65_ThanhPhuoc

66_ThanhPhuoc

Xin mời quý vị xem video clip sau đây:

Tin, ảnh, video: ĐỨC TẾ