Trang chủ 01-Chùa An Lạc Lễ giỗ Quốc Tổ tại chùa Nguyên Phong năm 2016

Lễ giỗ Quốc Tổ tại chùa Nguyên Phong năm 2016

1158
0

Lễ giỗ Quốc Tổ tại chùa Nguyên Phong năm 2016

Hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 3 Âm Lịch, chùa Nguyên Phong ở thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tầu đều tổ chức Lễ Quốc Tổ Hùng Vương, cầu siêu cho vong linh chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, tai nạn giao thông và các vong linh Phật tử của chùa được siêu thoát.

Cầu nguyện cho Quốc thái Dân an. mọi người được an lành, ấm no hạnh phúc. Đoàn Phật tử Đạo tràng A Di Đà do Phật tử Tạ Thị Kim Nga, Pháp danh Nghiêm Kính và đoàn Phật tử do Phật tử Hoa Đức dẫn đầu đã về chùa lễ Phật, tham dự lễ cúng Phật, cúng Tổ, cúng linh và cúng dường tam bảo.

Chương trình buổi lễ gồm: Vân tập về chùa, lễ Phật. Lễ quy y cho 2 Phật tử trẻ là Quảng Lạc. Quảng An. Lễ cầu siêu, cúng Phật, cúng Tổ. Lễ cúng Linh. Thọ trai và Niệm Phật kinh hành. Dưới đây là một số hình ảnh và video clip của ngày lễ này, xin trân trọng giới thiệu với quý vị cùng xem. Nam Mô A Di Đà Phật.

01_VanTap
Vân tập
02_VanTap
Thượng tọa Thích Đức Minh, trụ trì chùa Nguyên Phong chào mừng Phật tử về chùa
03_VanTap
Thày cho quà là chuỗi hạt, ảnh Phật
04_VanTap
Phật tử Nghiêm Kính dâng lời tác bạch
05_VanTap
Lễ Phật
06_QuyY
Quy y cho 2 Phật tử trẻ Quảng An, Quảng Lạc

07_QuyY

08_CauSieu
Cầu siêu, cúng Phật, cúng Tổ

09_CauSieu

10_CauSieu

11_CauSieu

12_CauSieu

13_CungLinh
Cúng Linh

14_CungLinh

15_CungLinh

16_CungLinh

17_ThuTrai
Thụ trai

18_ThuTrai

19_ThuTrai

20_ThuTrai

21_KinhHanh
Kinh hành Niệm Phật

22_KinhHanh

23_KinhHanh

24_KinhHanh

25_KinhHanh

Kinh mời quý vị xem video clip dưới đây

Tin, ảnh, video: ĐỨC TẾ