Vu Lan

MÙA VU LAN BÁO HIẾU PL 2562 – DL 2018

vu lan 2015b

vu lan 2015a

 

vu lan 2015

NHÂN MÙA VU LAN BÁO HIẾU PL 2562 – DL 2018 BBT WEBSITE CHÙA AN LẠC THÀNH TÂM KÍNH CHÚC CHƯ TÔN THIỀN ĐỨCPHÁP THỂ KHINH AN-TUÊ ĐĂNG THƯỜNG CHIẾU – PHẬT SỰ VIÊN THÀNH“. KÍNH CHÚC QUÝ VỊ PHẬT TỬTHÂN TÂM THƯỜNG LẠC – TINH TẤN TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TU HỌC“.

BBT Website Chùa An Lạc